chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Manasseh
#130672 các bạn giúp e với , nếu trích trc trước lương nghỉ phép của công nhân sx trực tiếp thì có trích trước các khoản BHXH, BHYT, KPCD luôn không ạ ? e không hỉu , e sắp thi rùi mong các bạn hồi đáp gấpppppppp !!!!!!!!!!!!!! thanks các bạn trc
By Garnell
#130686 Có. Vì khi nhân viên nghỉ phép vẫn được hưởng tất cả các chế độ BH, CĐ bình thường nên phải trích cả vào lương nghỉ phép
By li0_isee
#130748
Trích:Nguyên văn bởi mắt bò


Có. Vì khi nhân viên nghỉ phép vẫn được hưởng tất cả các chế độ BH, CĐ bình thường nên phải trích cả vào lương nghỉ phép


khi trích trước trước lương nghỉ phép của công nhân thì chưa được trích trước BHXH,BHYT,KPCD, vì theo luật thì chỉ khi chi trả cho công nhân viên thì khi đó mới được trích bạn nhéem nói thế có đúng bất các pác ơi
By mandoline2609
#130818 Khi bạn tính lương cho CBCNV, định khoản:

Nợ TK 622, 627, 641, 642,..

Nợ TK 335: phần trích trước lương nghỉ phép

Có TK 334: Tổng lương phải trả

Khi trích các khoản theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ, định khoản:

Nợ TK 622: {bao gồm TK 622 (trên) + TK 335} * 20%

Nợ TK 627, 641, 642,..: * 19%

Nợ TK 334: 6%

Có TK 338: 26% trong đó 1% trợ cấp thất nghiệp

Chúc thành công!
By anhtranghuyenbi8255
#130897 khi ta trích nộp BHXH cho cơ quan BH thì căn cứ vào tổng quỹ lương, trong đó bao gồm cả phụ cấp KV, vươt khung,..nhưng khi ta tính nộp BHXH của cán bộ thì trích theo lương cơ bản, hơn nữa tổng quỹ lương thì gồm cả cấp phó ( đối với xã, phường), mà cấp phó thì bất được đóng BHXH. Nhờ các bạn giải thích giúp mình khúc mắc đó không?
By Brittain
#130931 BHYT, BHXH, KPCĐ tất cả đều được trích phụ thuộc theo tổng số lương thực tế phải trả cho ng lao động trong kỳ. Vậy chẳng lẽ khi chi trả tổng lương thực tế không trả phần lương trích nghĩ phép sao? Các loại BH được hỗ trợ ngay cả khi ng lao động được nghỉ phép nên không thể không trích cả trong phần nghĩ phép. Thử nghĩ xem nếu khi người lao động bị bệnh hay bị tai nạn gì đó và xin nghỉ phép thế khi nghỉ thì người lao động bất được hưởng chính sách của BH sao? không được khám chữa bệnh sao? Đấy là mình giải thích cho lý do vì sao vẫn phải trích trong phần trích lương nghỉ phép. Còn quy định cụ thể thì vẫn quy định rõ là phải trích và trích trên tổng trước lương thực tế phải trả cho ng lao động

Tỷ lệ và các khoản trích như sau:Tổng cộng mức trích là 25% nhưng khi nộp lên cấp trên chỉ nộp 24%, 1% còn lại để tại công đòan cơ sở dùng cho các khỏan chi tại công đòan cơ sở
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement