chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By agu_eowataocpr
By cobeyeukieu70411
#140199 Mình thấy hơi lạ. Thủ quỹ cũng là một kế toán rõ hơn trong bộ máy kế toán cơ mà. bản thân thủ quỹ cũng vừa là một kế toán rồi mà. Công ty mình thủ quỹ lam phóphòng chốngkế toán đó bạn. Tùy theo từng công ty có chấp nhận thủ quỹ không được kiêm các công chuyện kế toán khác hay không thôi. Chỉ có Kế toán thanh toán không kiêm thủ quỹ thôi. Vì vừa làm chứng từ thanh toán vừa chi trước ===>> GIAN LẬN
By Ossie
#140294 bộ bạn muốn công ty mình phá sản hay sao ma có chuyện kế toán kiêm thủ quỹ vậy bạn, đó là điều cấm kỵ cơ bản nhất trong tất cả loại hình công ty đó bạn ơi, tuyệt cú đối là không thể có chuyện đó đựoc,Thân!!!!
By 30_03
#140498 Đối với công ty nhỏ và công ty gia (nhà) đình thì kế toán vẫn có thể là thủ quỹ được nhưng đối với công ty lớn thì mình nghĩ là không thể được vì khi kế toán mà làm luôn thủ quỹ thì rất dể dẫn đến tình trạng gian lận trước bạc mà có thể bạn sẽ không biết và hiện tại ngày nay thì hầu hết chẳng có mấy công ty mà có kế toán kiêm luôn thủ quỹ cả.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement