chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By andyduong_1989
By andyduong_1989
By Cute_Sky
#127027 Về cơ bản thì trong 1 công ty bất kỳ chức vụ kế toán và thủ quỹ là do 2 người đảm nhiệm khác nhau ( tránh 1 người làm sẽ bất được minh bạch trong hạch toán kế toán và sẽ xảy ra tình trạng tham ô, không có người để đối chiếu) Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp, do quy mô doanh nghề vừa và nhỏ, cộng với chủ doanh nghề muốn hết dụng 1 người để làm nhiều vị trí khác nhau nên sẽ có chuyện 1 người đảm nhiệm nhiều vai trò như trường hợp trên. Việc 1 người đảm nhiệm nhiều vị trí nếu được chủ doanh nghề cho phép thì vẫn hợp lý bất sao cả. Còn với trường hợp là DN thuộc nhà nước thì nguồn vốn thuộc sở có của nhà nước nên tình trạng 1 người kiêm nhiều vị trí gần như bất xảy ra.
By cobetinhnghich_nd_95
#137925 theo Luật thì là không được. Đối với các công ty nhỏ thì kế toán kiêm luôn thủ quỹ nhưng với Công ty CP thì không

Không ai nói trước được điều gì cả.

Dòng đời xô đẩy
By Osbert
#137949 Về cơ bản thì trong 1 công ty bất kỳ chức vụ kế toán và thủ quỹ là do 2 người đảm nhiệm khác nhau ( tránh 1 người làm sẽ không được minh bạch trong hạch toán kế toán và sẽ xảy ra tình trạng tham ô, không có người để đối chiếu) Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp, do quy mô doanh nghề vừa và nhỏ, cộng với chủ doanh nghề muốn hết dụng 1 người để làm nhiều vị trí khác nhau nên sẽ có chuyện 1 người đảm nhiệm nhiều vai trò như trường hợp trên. Việc 1 người đảm nhiệm nhiều vị trí nếu được chủ doanh nghề cho phép thì vẫn hợp lý không sao cả. Còn với trường hợp là DN thuộc nhà nước thì nguồn vốn thuộc sở có của nhà nước nên tình trạng 1 người kiêm nhiều vị trí gần như không xảy ra.
By nguyentoanhy
#138768 Kế toán công ty nhỏ phải làm thủ quỹ , kế toán kho , kế toán sổ sách , ....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement