chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By phamthanhminh1988
#126342 Công ty tui mua hàng mà bất lấy hoá đơn ngay, khi nhập hàng nguời ta bất đưa hoá đơn, và khi nhập hàng tui cũng bất biết đuờng nào hạch toán nữa.cứ tháng sau mới lấy hoá đơn của tháng trước. vừa làm nhà phân phối, vừa là công ty rất rắc rối.

giả sử hoá đơn của 04/11 tui để sang tháng 12 ghi nhập hàng có đuợc bất ?

có phải điều chỉnh gì về thuế không?
By [email protected]
#126398 nhập hàng, căn cứ phiếu nhập kho ghi nhận Nợ 1551 Có 3311

tháng sau nhận hoá đơn: Nợ 13311 Có 3311 và lên báo cáo thuế
By minh852002n
#126570
Trích:Nguyên văn bởi buinhu


Công ty tui mua hàng mà bất lấy hoá đơn ngay, khi nhập hàng nguời ta bất đưa hoá đơn, và khi nhập hàng tui cũng bất biết đuờng nào hạch toán nữa.cứ tháng sau mới lấy hoá đơn của tháng trước. vừa làm nhà phân phối, vừa là công ty rất rắc rối.

giả sử hoá đơn của 04/11 tui để sang tháng 12 ghi nhập hàng có đuợc bất ?

có phải điều chỉnh gì về thuế không?


mua hàng chưa lấy hoá đơn ngay thì chỉ ghi nhận vào sổ kho số hàng vừa về thui. Còn về phần thuế, bao giờ có hoá đơn thì hạch toán và cho lên báo báo thuế là ok.

ĐK như manbi đó bạn
By bear_hbu
#126588
Trích:Nguyên văn bởi hiendang


mua hàng chưa lấy hoá đơn ngay thì chỉ ghi nhận vào sổ kho số hàng vừa về thui. Còn về phần thuế, bao giờ có hoá đơn thì hạch toán và cho lên báo báo thuế là ok.

ĐK như manbi đó bạnTrích:Nguyên văn bởi mambi


nhập hàng, căn cứ phiếu nhập kho ghi nhận Nợ 1551 Có 3311

tháng sau nhận hoá đơn: Nợ 13311 Có 3311 và lên báo cáo thuế


Tạm nhập hàng hoá mua về định khoản Tk 1561 (giá mua hàng hoá) ạh. TK 155 chỉ dùng khi nhập kho thành phẩm.Tạm nhập:

N 156:

C 331Hoá đơn về:

N 156 (khoản chênh lệch nếu giá trị trên hoá đơn > giá trị tạm nhập)

N 1331

C 331

C 156 (khoản chênh lệch nếu giá trị trên hoá đơn < giá trị tạm nhập)

Thân
By nhichi_1996
#126705 Theo minh khi nhận hàng mà chưa có hoá đơn.Thì mình chỉ ghi sổ giá tạm tính thôi.Khi mà có hóa đơn thì mình sửa chưa sau.Khi nhận hoá đơn mà giá trên hoá đơn cao hơn hay thấp hơn,thì mình có thể điều chỉnh cho thích hợp mà.
By congchuameo888
#126711
Trích:Nguyên văn bởi phuyen89


Theo minh khi nhận hàng mà chưa có hoá đơn.Thì mình chỉ ghi sổ giá tạm tính thôi.Khi mà có hóa đơn thì mình sửa chưa sau.Khi nhận hoá đơn mà giá trên hoá đơn cao hơn hay thấp hơn,thì mình có thể điều chỉnh cho thích hợp mà.


đây cũng là 1 cách vừa được học trong sách mà. nhưng nhiều lúc dễ bị nhầm khi điều chỉnh lại.
By Beaton
#126772
Trích:Nguyên văn bởi buinhu


Công ty tui mua hàng mà bất lấy hoá đơn ngay, khi nhập hàng nguời ta bất đưa hoá đơn, và khi nhập hàng tui cũng bất biết đuờng nào hạch toán nữa.cứ tháng sau mới lấy hoá đơn của tháng trước. vừa làm nhà phân phối, vừa là công ty rất rắc rối.

giả sử hoá đơn của 04/11 tui để sang tháng 12 ghi nhập hàng có đuợc bất ?

có phải điều chỉnh gì về thuế không?


Khi nhận hàng bạn căn cứ vào phiếu giao hàng (phiếu xuất kho), đơn đặt hàng, phiếu báo giá (nếu có) làm căn cứ để nhập kho và hạch toán Nợ 156 - Có 331 (Khi mua hàng thì giá vừa thỏa thuận trước nên về sau không cần điều chỉnh.) Khi nhận hóa đơn thì hạch toán Nợ 133 - Có 331 như các thành viên vừa nói ở trên.

Trường hợp hóa đơn của tháng 11 bạn vẫn có thể nhập hàng tháng 12 (T/hợp này có thể hiểu là hàng đang đi trên đường - hóa đơn về truớc, hàng về sau)ko d/c thuế gì cả) nhưng như vậy trong tháng 11 bạn không được xuất dùng loại hàng đó.
By i_love_sakura_1412
#126879 Nhưng trong trường hợp công ty mình đang trong giai đoạn XDCB mua vật tư về sử dụng ngay, chưa có hóa đơn , bất có nhập kho thì làm thế nào đây ạ?
By Nana_InLove
#126925
Trích:Nguyên văn bởi phuong kim


Nhưng trong trường hợp công ty mình đang trong giai đoạn XDCB mua vật tư về sử dụng ngay, chưa có hóa đơn , bất có nhập kho thì làm thế nào đây ạ?


Khi nhận hàng bạn căn cứ vào phiếu giao hàng (phiếu xuất kho), đơn đặt hàng, phiếu báo giá (nếu có) bạn làm phiếu kế toán (hay còn gọi là phiếu hạch toán).
By tranduyanhlaai
#126957
Trích:Nguyên văn bởi buinhu


Công ty tui mua hàng mà bất lấy hoá đơn ngay, khi nhập hàng nguời ta bất đưa hoá đơn, và khi nhập hàng tui cũng bất biết đuờng nào hạch toán nữa.cứ tháng sau mới lấy hoá đơn của tháng trước. vừa làm nhà phân phối, vừa là công ty rất rắc rối.

giả sử hoá đơn của 04/11 tui để sang tháng 12 ghi nhập hàng có đuợc bất ?

có phải điều chỉnh gì về thuế không?


Theo mình thì công ty bạn nên tổ chức theo hai hình thức đi, một bộ máy phục vụ cho thuế, một cái quản lý nội bộ. Phải có hóa đơn đầu vào, mới xuất hóa đơn đầu ra được bạn à. Hàng hóa nhập kho tháng 11, nhưng tháng 12 mới có hóa đơn thì tháng 12 hãy khai báo thuế.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement