chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By thanh_thuong_tt
#126918
Trích:Nguyên văn bởi thuhienhb


Cả nhà giúp em với! Em có 1 nghề vụ như sau mà không biết hạch toán thế nào: Mua hàng nhập kho giá 100 VAT 10%, thanh toán bằng TGNH sau khi vừa trừ trước ứng trước cho người bán 30. Em không biết hạch toán thế nào ạ. Tương tự như vậy với người mua ứng trước trước mua hàng. Cả nhà ai biết chỉ giúp em với em cần gấp lắm ạ!Em xin cảm ơn!


TK 331 hạch toán như bạn vna_nd86 đã hướng dẫn.

TK 131, nếu người mua ứng tiền mặt : N 111 - C 131, nếu CK : N 121 - C 131.

Đây là những nghiệp vụ đơn giản, nếu bạn chưa học qua kế toán thì nên đi học ít nhất là khóa 3 tháng để có thể làm tiếp nghề này.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By baby_nolove
#126924
Trích:Nguyên văn bởi tolomo


TK 331 hạch toán như bạn vna_nd86 đã hướng dẫn.

TK 131, nếu người mua ứng tiền mặt : N 111 - C 131, nếu CK : N 121 - C 131.

Đây là những nghiệp vụ đơn giản, nếu bạn chưa học qua kế toán thì nên đi học ít nhất là khóa 3 tháng để có thể làm tiếp nghề này.


Bác Vna_nd86 hạch toán như vậy chưa đúng.Vẫn chưa phản ánh khoản ứng trước trước.

Còn bác cái màu đỏ nhầm rùi...TK 112
By lilo_mimi2606
#126976
Trích:Nguyên văn bởi thuhienhb


Cả nhà giúp em với! Em có 1 nghề vụ như sau mà không biết hạch toán thế nào: Mua hàng nhập kho giá 100 VAT 10%, thanh toán bằng TGNH sau khi vừa trừ trước ứng trước cho người bán 30. Em không biết hạch toán thế nào ạ. Tương tự như vậy với người mua ứng trước trước mua hàng. Cả nhà ai biết chỉ giúp em với em cần gấp lắm ạ!Em xin cảm ơn!


TK131: Phải thu của KH

Đây là TK kép (dư Nợ, dư Có cuối kỳ)

Bên Nợ: -P/a số trước phải thu của KH

Bên Có: -P/a số trước KH vừa trả nợ

- Số trước đã nhận ứng trước, trả trước của KH

- và các khoản giảm trừ DT dẫn đến giảm số trước KH phải tt

TK131: Phải trả cho ng bán

Đây cũng là TK kép (dư Nợ, dư Có cuối kỳ)

Bên Có: -P/a số trước phải trả cho ng bán

Bên Nợ: -P/a số trước đã tt cho ng bán

- Số trước đã ứng trước, trả trước cho ng bán

- và các khoản giảm trừ, chiết khấu mà bên bán vừa chấp thuận

TH của bạn HT như sau

N156: 90

N133.1: 10

C331: 30

C1121:70
By bebanhmy
#126997
Trích:Nguyên văn bởi maibiec83


TK131: Phải thu của KH

Đây là TK kép (dư Nợ, dư Có cuối kỳ)

Bên Nợ: -P/a số trước phải thu của KH

Bên Có: -P/a số trước KH vừa trả nợ

- Số trước đã nhận ứng trước, trả trước của KH

- và các khoản giảm trừ DT dẫn đến giảm số trước KH phải tt

TK131: Phải trả cho ng bán

Đây cũng là TK kép (dư Nợ, dư Có cuối kỳ)

Bên Có: -P/a số trước phải trả cho ng bán

Bên Nợ: -P/a số trước đã tt cho ng bán

- Số trước đã ứng trước, trả trước cho ng bán

- và các khoản giảm trừ, chiết khấu mà bên bán vừa chấp thuận

TH của bạn HT như sau

N156: 90

N133.1: 10

C331: 30

C1121:70


Bạn giải thích tài khoản và định khoản đưa ra rất đúng, tuy nhiên số trước thì bạn nên xem lại phải là 100 chứ sao lại còn 90.

Ở đây bạn thuhienhb chỉ nói đến trường hợp thanh toán chứ bất nói là trước đó vừa ứng trước cho người bán như thế nào nên bất cần đưa vào nghề vụ ứng trước trong trường hợp này cũng được. Tuy nhiên bạn thuhienhb nên lưu ý là khi ứng trước trước cho người bán thì phải hạch toán và theo dõi rõ hơn khoản ứng trước này theo từng đối tượng bán. Cụ thể như sau:

- Khi ứng trước trước cho người bán ghi: Nợ Tk 331( rõ hơn K/hàng): 30

Có Tk 111, 1121,..: 30

- Khi mua hàng thanh toán và bù trừ C/Nợ ghi: Nợ Tk 156 : 100

Nợ Tk 1331 : 10

Có Tk 331: 30

Có Tk 112 : 80
By anhchua.bietyeu24
#127001 Khi ứng trước về kế toán sẽ ghi :

Nợ TK 331 : 30

Có TK 111: 30

Vậy khi nhận hàng và thanh toán trước qua ngân hàng thì kế toán sẽ hạch toán :

Nợ TK 156 (1): 100

Nợ TK 133 (1) : 10

Có TK 331 : 30

Có TK 112 :80

Đvới người bán hàng thì:

- Khi ứng về kế toán sẽ ghi:

Nợ TK 111 :30

Có TK 131 : 30

- Khi khách hàng nhận hàng và thanh toán thì kế toán sẽ hạch toán :

+ GV:

Nợ TK 632 : 100

Có TK 156(1): 100

+ DT:

Nợ TK 112: 80

Nợ TK 131 :30

Có TK 511 : 100

Có TK 333(1): 10

Chị làm thế đấy !

Chuc em làm tốt nha !
By xuhao.bapcai
#127063
Trích:Nguyên văn bởi yvan


Khi ứng trước về kế toán sẽ ghi :

Nợ TK 331 : 30

Có TK 111: 30

Vậy khi nhận hàng và thanh toán trước qua ngân hàng thì kế toán sẽ hạch toán :Nợ TK 156 (1): 100

Nợ TK 133 (1) : 10

Có TK 331 : 30

Có TK 112 :80

Đvới người bán hàng thì:

- Khi ứng về kế toán sẽ ghi:

Nợ TK 111 :30

Có TK 131 : 30

- Khi khách hàng nhận hàng và thanh toán thì kế toán sẽ hạch toán :

+ GV:

Nợ TK 632 : 100

Có TK 156(1): 100

+ DT:Nợ TK 112: 80

Nợ TK 131 :30

Có TK 511 : 100

Có TK 333(1): 10

Chị làm thế đấy !

Chuc em làm tốt nha !


Không nên định khoản kép như trên mà phải tách ra làm 2 định khoản đơn
By Swain
#127122 theo mình thì : khi mua hàng mà ứng trước cho người bán

ghi N: tk 331

C: tk 111, 112..

khi thực hiện mua và thanh toán thì đầu tiên :

ghi N: tk 156 : 100

N: tk 133: 10

C: tk 331: 110

sau đó thanh toán

ghi N: tk 331( phần trừ đi tam ứng)

C : tk 112

tương tự với tk 131
By Gauti
#127148
Trích:Nguyên văn bởi thuhienhb


cả nhà giúp em với! Em có 1 nghề vụ như sau mà không biết hạch toán thế nào: Mua hàng nhập kho giá 100 vat 10%, thanh toán bằng tgnh sau khi vừa trừ trước ứng trước cho người bán 30. Em không biết hạch toán thế nào ạ. Tương tự như vậy với người mua ứng trước trước mua hàng. Cả nhà ai biết chỉ giúp em với em cần gấp lắm ạ!em xin cảm ơn!


nợ tk 156: 100

nợ tk 1331: 10

có tk 112:80

có 331_ut:30nợ tk 111/112: A

có tk 131_ut: A
By nhim_xu_violet
#127180
Trích:Nguyên văn bởi thuhienhb


Cả nhà giúp em với! Em có 1 nghề vụ như sau mà không biết hạch toán thế nào: Mua hàng nhập kho giá 100 VAT 10%, thanh toán bằng TGNH sau khi vừa trừ trước ứng trước cho người bán 30. Em không biết hạch toán thế nào ạ. Tương tự như vậy với người mua ứng trước trước mua hàng. Cả nhà ai biết chỉ giúp em với em cần gấp lắm ạ!Em xin cảm ơn!


Lúc cty mình ứng trước trước mua hàng (Đặt cọc)

Nợ 331: 30tr

Có 111/112: Ứng trước bàng TM hay TGNH

Nhận hàng về nhập kho:

Nợ 156: 100

Nợ 133: 10

CÓ 112: 80tr (=70tr + 10tr thuế VAT)

CÓ 331: 30tr
Kết nối đề xuất:
Hanoi car rental
Advertisement