chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By kem_ftu
#118881 1/1/05 mua 800 tr trái phiếu dài hạn, lãi suất 8%, trã lãi vào 30/6 và 31/12.ngáy 31/12/05 giá trị trái phiếu trên thị trường 786 tr. Ngày 1/7/06 bán thu tiền820 tr.a) trình bày thông tin trái phiếu trên BCDKT ngày 31/12/05 nếu nhà quản lý dự định giữ chúng đến ngày đáo hạn.b) trình bày thông tin trái phiếu trên BCDKT ngày 31/12/05 nếu nhà quản lý dự định giữ chúng 1 vài năm rồi sau đó sẽ bán đi.em bất hiểu giữ đến đáo hạn và giữ 1 vài năm sau đó bán đi khác nhau ra sao? (đề chỉ ghi nhiu đó à)mong các bạn hướng cụ thể. Thank nhìu!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By namtuocbongdem_1816
#118940 Trích:
Nguyên văn bởi anhkhoi123 1/1/05 mua 800 tr trái phiếu dài hạn, lãi suất 8%, trã lãi vào 30/6 và 31/12.ngáy 31/12/05 giá trị trái phiếu trên thị trường 786 tr. Ngày 1/7/06 bán thu tiền820 tr.a) trình bày thông tin trái phiếu trên BCDKT ngày 31/12/05 nếu nhà quản lý dự định giữ chúng đến ngày đáo hạn.b) trình bày thông tin trái phiếu trên BCDKT ngày 31/12/05 nếu nhà quản lý dự định giữ chúng 1 vài năm rồi sau đó sẽ bán đi.em bất hiểu giữ đến đáo hạn và giữ 1 vài năm sau đó bán đi khác nhau ra sao? (đề chỉ ghi nhiu đó à)mong các bạn hướng cụ thể. Thank nhìu!
Khó nhỉ!1. 1/1/05- Mua trái phiếu: N228/C111, 112,...: 800tr- Ghi nhận DT trước lãi (các tháng 1-' + '->5/05; 7-' + '->11/05): N138.8/C515: (800 * 8%) /12th+ T6; T12: N111, 112...: (800 * 8%) /12th *6C515: (800 * 8%) /12thC138.8: (800 * 8%) /12th*52. 31/12/05Căn cứ vào giá tri trái phiếu trên thị trường để trích lập dự phòngN635/C229: 14tr3. Sang năm 06-Ghi nhận DT trước lãi (các tháng 1-' + '->5/06): N138.8/C515: (800 * 8%) /12th+ T6/06: N111, 112...: (800 * 8%) /12th *6C515: (800 * 8%) /12thC138.8: (800 * 8%) /12th*5- 1/7/06+N111, 112: 820trC228: 800trC515: 20tr+ trả nhập DP: N229/C635: 14tr
Blog Tâm sự:
  • Anh nói tôi không thích hợp để làm vợ dù hai đứa đã dự tính cưới | 01:05 ...
  • Tôi sợ mình không đủ dũng khí để tiếp tục sống | 01:05 ...
  • Cái giá phải trả của phụ nữ Việt thích lấy chồng Tây | 12:05 ...
  • Tôi có nên sống một lần vì mình | 12:05 ...
  • Tôi nghĩ sẽ giúp chồng khi anh lỡ làm cô phiên dịch mang bầu | 01:05 ...
  • Tôi chán sống với người chồng nghèo lại không thương vợ con | 01:05 ...
By trailangthang_gapgaicohon
#118984 Trích:
Nguyên văn bởi anhkhoi123 1/1/05 mua 800 tr trái phiếu dài hạn, lãi suất 8%, trã lãi vào 30/6 và 31/12.ngáy 31/12/05 giá trị trái phiếu trên thị trường 786 tr. Ngày 1/7/06 bán thu tiền820 tr.a) trình bày thông tin trái phiếu trên BCDKT ngày 31/12/05 nếu nhà quản lý dự định giữ chúng đến ngày đáo hạn.b) trình bày thông tin trái phiếu trên BCDKT ngày 31/12/05 nếu nhà quản lý dự định giữ chúng 1 vài năm rồi sau đó sẽ bán đi.em bất hiểu giữ đến đáo hạn và giữ 1 vài năm sau đó bán đi khác nhau ra sao? (đề chỉ ghi nhiu đó à)mong các bạn hướng cụ thể. Thank nhìu!
Cái này chắc trong môn kế toán quốc tế, kế toán Việt Nam bất thực hiện phân loại các khoản đầu tư chứng khoán như thế này.Theo kế toán Mỹ và chuẩn mực quốc tế, các khoản đầu tư chứng khoán nợ được phân thành 3 loại:- (1) Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn (Held-to-maturity securities)- (2) Chứng khoán sẵn sàng để bán (Available-for-sale securities)- (3) Chứng khoán thương mại (Trading securities)Theo đó thì nhóm (1) đựơc trình bày theo giá gốc (có phân bổ chiết khấu hay phụ trội khi mua)Nhóm (2) và (3) trình bày theo giá trị hợp lý (cách hạch toán khác nhau một chút).
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online