chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By chaoslegionlion
#137408
Trích:Nguyên văn bởi Thích Đủ Thứ


- Quy đổi nghĩa là nó bằng bao nhiêu sản phẩm trả thành. Ví dụ 1 sản phầm dở dang có mức độ trả thành 50% thì nó bằng 1/2 sản phẩm trả thành

- Còn không quy đổi thì tức là không quy nó về sản phầm trả thành.

- VD của bạn: SPDD quy đổi: M là 1000, N là 200. Còn SPDD không quy đổi thì vẫn là 2000 và 1000.

- Theo mình không có thuật ngữ tính giá thành sản phẩm dở dang vì khái niệm giá thành là là cho 1 sản phầm trả thành. Chỉ có đánh giá sản phẩm dở dang hay nói cách khác là tính giá trị sản phẩm dở dang. Khách cho ý kiến nhé.


chính xác phải nói là đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì chứ không phải là tính giá sản phẩm dở dang. còn về sản phẩm dở dang quy đổi và không quy đổi thì mình cung có ý kiến tương tự Thích đủ thứ đấy!!!!!

-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-

theo phương pháp KKĐK thì:

Đầu kì kết chuyển giá trị sản phẩm dở dang đầu kì Nợ TK 631/Có TK 154

cuối kì kết chuyển các chi phí sản xuất phát sinh trong kì: Nợ TK 631/ Có TK 621,622,627

cuói kì căn cứ kết quả kiểm kê và đánh giá sp dở dang cuối kì ghi bút toán kết chuyển: Nợ TK 154/ Có TK 631

tổng giá thành sp trả thành được ghi: Nợ TK 632/ Cos TK 631

-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-


Trích:Nguyên văn bởi qdongthap


tài khoản 631 là tài khoản ji vậy bạn?


tk 631 là tk "Giá thành sản xuất" dùng trong phương pháp kiểm kê định kì

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By kadetic_khangdt2
#137409
Trích:Nguyên văn bởi Thích Đủ Thứ


- Quy đổi nghĩa là nó bằng bao nhiêu sản phẩm trả thành. Ví dụ 1 sản phầm dở dang có mức độ trả thành 50% thì nó bằng 1/2 sản phẩm trả thành

- Còn không quy đổi thì tức là không quy nó về sản phầm trả thành.

- VD của bạn: SPDD quy đổi: M là 1000, N là 200. Còn SPDD không quy đổi thì vẫn là 2000 và 1000.

- Theo mình không có thuật ngữ tính giá thành sản phẩm dở dang vì khái niệm giá thành là là cho 1 sản phầm trả thành. Chỉ có đánh giá sản phẩm dở dang hay nói cách khác là tính giá trị sản phẩm dở dang. Khách cho ý kiến nhé.


chính xác phải nói là đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì chứ không phải là tính giá sản phẩm dở dang. còn về sản phẩm dở dang quy đổi và không quy đổi thì mình cung có ý kiến tương tự Thích đủ thứ đấy!!!!!

-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-

theo phương pháp KKĐK thì:

Đầu kì kết chuyển giá trị sản phẩm dở dang đầu kì Nợ TK 631/Có TK 154

cuối kì kết chuyển các chi phí sản xuất phát sinh trong kì: Nợ TK 631/ Có TK 621,622,627

cuói kì căn cứ kết quả kiểm kê và đánh giá sp dở dang cuối kì ghi bút toán kết chuyển: Nợ TK 154/ Có TK 631

tổng giá thành sp trả thành được ghi: Nợ TK 632/ Cos TK 631

-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-


Trích:Nguyên văn bởi qdongthap


tài khoản 631 là tài khoản ji vậy bạn?


tk 631 là tk "Giá thành sản xuất" dùng trong phương pháp kiểm kê định kì
Blog Tâm sự:
  • Bố tôi mãi vẫn như trẻ mới lớn | 01:05 ...
  • Tôi thấy mình nhẫn tâm với chồng khi vẫn nhớ về người cũ | 12:05 ...
  • Tôi đã có thể để tình cảm ngoài vợ chồng ở yên trong lòng | 12:05 ...
  • Chồng bảo nếu giàu có sẽ nghỉ làm một tháng chỉ để chơi game | 12:05 ...
  • Tôi phải đi vay lãi cao để cho bạn thân làm đám cưới | 11:05 ...
  • Lúc đầu tôi quen người tình chỉ vì dục vọng bản thân | 01:05 ...
By Fridolf
#137494 Mình nghĩ số lượng dở dang quy đổi hay không quy đổi trả toàn phụ thuộc vào hệ số quy đổi. Nếu đề bài của bạn cho hệ số quy đổi cho từng sp thì b mới phải quy đổi, nếu không thì bạn tính bình thường. Chỉ cần lắp công thức vào là được.

VD: Đề bài cho hệ số quy đổi cho sp M 1, sp N 2.5 thì bạn phải quy đổi spddck bằng cách quy đổi hết về sp M.

QDSPDD=2000*1+1000*2.5

sau đó bạn tính như bt.
By muaxuan0508
#137620
Trích:Nguyên văn bởi Thích Đủ Thứ


- Quy đổi nghĩa là nó bằng bao nhiêu sản phẩm trả thành. Ví dụ 1 sản phầm dở dang có mức độ trả thành 50% thì nó bằng 1/2 sản phẩm trả thành

- Còn không quy đổi thì tức là không quy nó về sản phầm trả thành.

- VD của bạn: SPDD quy đổi: M là 1000, N là 200. Còn SPDD không quy đổi thì vẫn là 2000 và 1000.

- Theo mình không có thuật ngữ tính giá thành sản phẩm dở dang vì khái niệm giá thành là là cho 1 sản phầm trả thành. Chỉ có đánh giá sản phẩm dở dang hay nói cách khác là tính giá trị sản phẩm dở dang. Khách cho ý kiến nhé.


Em cùng ý với Thích đủ thứ.hihi!
By Holden
#137851 - Quy đổi nghĩa là nó bằng bao nhiêu sản phẩm trả thành. Ví dụ 1 sản phầm dở dang có mức độ trả thành 50% thì nó bằng 1/2 sản phẩm trả thành

- Còn không quy đổi thì tức là không quy nó về sản phầm trả thành.

- VD của bạn: SPDD quy đổi: M là 1000, N là 200. Còn SPDD không quy đổi thì vẫn là 2000 và 1000.

- Theo mình không có thuật ngữ tính giá thành sản phẩm dở dang vì khái niệm giá thành là là cho 1 sản phầm trả thành. Chỉ có đánh giá sản phẩm dở dang hay nói cách khác là tính giá trị sản phẩm dở dang. Khách cho ý kiến nhé.
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online