chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By phuc_n_h
#136926
Trích:Nguyên văn bởi hoânhca


Mình không có ý kiến, mình chưa biết gì về giá thành. sẳn đây "Thích đủ thứ" cho mình hỏi về cách tính giá thành. Mình thấy chị kế toán trưởng trong cty của mình, tính toán như thế nào đó mà sau cùng cho ra kết quả hạch toán 631 (cty mình áp dụng PP KK định kì) N631/C622, 627. Làm sao để ra 631 vậy??? tính toán như thế nào???


Về cách tính giá thành, mình nghĩ bạn nên thao tiềmo ở các sách kế toán quản trị hay các sách về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. ở đó sẽ đầy đủ và rõ hơn hơn. Họ cũng có ví dụ cụ thể nữa. Nhưng từ lý thuyết ở các sách tới thực tế thì cách xa nhau lắm. Vì thông thường sách chỉ dẫn cho hết các số liệu để tính rồi. Cái khó là làm thế nào để có số liệu đó cơ.

Nếu cty bạn áp dụng pp KKĐK thì cứ kỳ kết chuyển CP vừa tập hợp ở các TK Chi phí sản xuất sang 631 thôi. Khi nào nhập kho sản phẩm bạn tính giá thành ra bao nhiêu thì hạch toán Nợ 632/Có 631.
By Weatherly
#136927
Trích:Nguyên văn bởi hoânhca


Mình không có ý kiến, mình chưa biết gì về giá thành. sẳn đây "Thích đủ thứ" cho mình hỏi về cách tính giá thành. Mình thấy chị kế toán trưởng trong cty của mình, tính toán như thế nào đó mà sau cùng cho ra kết quả hạch toán 631 (cty mình áp dụng PP KK định kì) N631/C622, 627. Làm sao để ra 631 vậy??? tính toán như thế nào???


Về cách tính giá thành, mình nghĩ bạn nên thao tiềmo ở các sách kế toán quản trị hay các sách về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. ở đó sẽ đầy đủ và rõ hơn hơn. Họ cũng có ví dụ cụ thể nữa. Nhưng từ lý thuyết ở các sách tới thực tế thì cách xa nhau lắm. Vì thông thường sách chỉ dẫn cho hết các số liệu để tính rồi. Cái khó là làm thế nào để có số liệu đó cơ.

Nếu cty bạn áp dụng pp KKĐK thì cứ kỳ kết chuyển CP vừa tập hợp ở các TK Chi phí sản xuất sang 631 thôi. Khi nào nhập kho sản phẩm bạn tính giá thành ra bao nhiêu thì hạch toán Nợ 632/Có 631.
By gaixinhdatcang_hammookane
#136929 Mình nghỉ bạn nên xem lại cách tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp ước lượng sản phẩm trả thành tương đương nhe!
By minhphuong_1302
#137046 Mình cũng đang nghiên cứu phần này để làm bài kiểm tra điều kiện đây. Nhưng nếu là sản phẩm đở dang quy đổi thì mình biết vì thầy đã giảng qua.

VD như trong kỳ bạn DD 100 Sp mức độ dở dang là 50% thì nói tóm lại bạn hiểu là số lượng sản phẩm dở dang quy đổi của bạn chỉ còn 50SP sau khi đã quy đổi
By k.nhung86
#137047 Mình cũng đang nghiên cứu phần này để làm bài kiểm tra điều kiện đây. Nhưng nếu là sản phẩm đở dang quy đổi thì mình biết vì thầy đã giảng qua.

VD như trong kỳ bạn DD 100 Sp mức độ dở dang là 50% thì nói tóm lại bạn hiểu là số lượng sản phẩm dở dang quy đổi của bạn chỉ còn 50SP sau khi đã quy đổi
By trongminh_ho
#137177 Em Thank anh nhiều ! Nói như anh là đúng rồi, em sai nên chẳng có j để sửa cả!

Em đang phải làm bài tập về phần này, mà bí, không biết thế nào, phải lên đây để hỏi các anh các chị, may quá, thôi em làm bài tiếp đây!
By chi_heoboo
#137259 Mình cũng nghĩ như bạn thôi. Qua đây cũng xin hỏi "thích đủ thứ" có rành về tài sản thuế thu nhập hoãn lại ko? chỉ cho mình với. Mình đưa bài toán này bạn xem và nói cho mình hiểu với nhe! Thank trước hj.

Năm trước DN có một khoản trích trước CPSCLTSCĐ 10tr và chuyện sửa chữa vừa được thực hiện vào tháng 2 năm nay với tổng CP PS là 8tr. Trong năm nay DN có trích trc CPbảo hành SP là 5tr CP này chưa PS.Ngoài ra trong năm không PS CP nào liên quan đến TTNDNHL. Kế toán ghi nhận số thuế TNDNHL và lập định khoản?
By ht.minhit
#137363
Trích:Nguyên văn bởi Thích Đủ Thứ


- Quy đổi nghĩa là nó bằng bao nhiêu sản phẩm trả thành. Ví dụ 1 sản phầm dở dang có mức độ trả thành 50% thì nó bằng 1/2 sản phẩm trả thành

- Còn không quy đổi thì tức là không quy nó về sản phầm trả thành.

- VD của bạn: SPDD quy đổi: M là 1000, N là 200. Còn SPDD không quy đổi thì vẫn là 2000 và 1000.

- Theo mình không có thuật ngữ tính giá thành sản phẩm dở dang vì khái niệm giá thành là là cho 1 sản phầm trả thành. Chỉ có đánh giá sản phẩm dở dang hay nói cách khác là tính giá trị sản phẩm dở dang. Khách cho ý kiến nhé.


Mình cùng ý với Thích Đủ Thứ, hi...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement