chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By ko0_gjn0
By ducvinh_tbvn
#135961 Khi tính giá thành thì người làm kế toán thường phải đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, để chuyện tính giá thành phù hợp hơn. Theo như câu hỏi của bạn thì phần sản phẩm dỡ dang quy đổi là sao, và không quy đổi là sao thì theo như ý kiến của mình thì sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa trả thành hay vừa hoàn thành nhưng vẫn còn nằm trên chuyền, do đó chuyện đánh giá này nhằm xác định rằng những sản phầm này vừa hoàn thành chiếm tỷ trọng như thế nào so với thành phẩm, có nhiều cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ bạn có thể tham tiềmo thêm trong sách trong sách kế toán chi phí của trường ĐHKT Thành Phố HCM. Thân.
By Pickworth
#136162 lau rui` hiphop không len mang sr all anh em nha.

hiphop xin gop y kien theo loi de nghi cua "Thich Du Thu" ve bai cua Nhangnhit04

- So luong SPDD da Qui doi = So luong SPDD chua qui doi x(nhan) ti le vui thanh

VD: SLSPDD chua Qui doi = 1000

Ti le vui thanh = 50%

=>SLSPDD da qui doi = 500

Hiphop xin gop y kien ve bai cua Hoangca

-TK 631 theo PP kiem ke dinh ky giong nhu Tk 154 cua pp ke khai thuong xuyen. nhunh KKDK thi chu y cho tk 6111
By Kathlynn
#136533
Trích:Nguyên văn bởi dmtrangst


Vì là kiểm kê định kỳ nên phải sử dụng tài khoản 631 để tập hợp chi phí phát sinh.Ví dụ

Nợ TK621/Có TK611

Nợ TK622, 627,641, 642/ Có TK334

Nợ TK627,641,642/ Có TK214

Sau đó tập hợp vào TK 631

Nợ TK631/ Có TK621,622,627,641,642

Cuối kỳ ta kết chuyển sang Tài khoản 154. Nợ TK154/ Có TK631

Tương tự đầu kỳ ta lại kết chuyển Nợ TK631/ Có TK154. Để TK 631 cuối kỳ không có số dư.


Sao lại kết chuyển cả 641,642 vào 631 vây?
By littledream77
#136681 Vì là kiểm kê định kỳ nên phải sử dụng tài khoản 631 để tập hợp chi phí phát sinh.Ví dụ

Nợ TK621/Có TK611

Nợ TK622, 627,/ Có TK334

Nợ TK627/ Có TK214

Sau đó tập hợp vào TK 631

Nợ TK631/ Có TK621,622,627

Cuối kỳ ta kết chuyển sang Tài khoản 154. Nợ TK154/ Có TK631

Tương tự đầu kỳ ta lại kết chuyển Nợ TK631/ Có TK154. Để TK 631 cuối kỳ không có số dư.
By babe_mushroom
#136687 Vì là kiểm kê định kỳ nên phải sử dụng tài khoản 631 để tập hợp chi phí phát sinh.Ví dụ

Nợ TK621/Có TK611

Nợ TK622, 627,/ Có TK334

Nợ TK627/ Có TK214

Sau đó tập hợp vào TK 631

Nợ TK631/ Có TK621,622,627

Cuối kỳ ta kết chuyển sang Tài khoản 154. Nợ TK154/ Có TK631

Tương tự đầu kỳ ta lại kết chuyển Nợ TK631/ Có TK154. Để TK 631 cuối kỳ không có số dư.
By bonghongthuytinh_8x2007
#136733 Mình không có ý kiến, mình chưa biết gì về giá thành. sẳn đây "Thích đủ thứ" cho mình hỏi về cách tính giá thành. Mình thấy chị kế toán trưởng trong cty của mình, tính toán như thế nào đó mà sau cùng cho ra kết quả hạch toán 631 (cty mình áp dụng PP KK định kì) N631/C622, 627. Làm sao để ra 631 vậy??? tính toán như thế nào???
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement