chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By huroleodaydien_2918
#117861 Trích:
Nguyên văn bởi dmtrangst Vì là kiểm kê định kỳ nên phải sử dụng tài khoản 631 để tập hợp chi phí phát sinh.Ví dụNợ TK621/Có TK611Nợ TK622, 627,641, 642/ Có TK334Nợ TK627,641,642/ Có TK214Sau đó tập hợp vào TK 631Nợ TK631/ Có TK621,622,627,641,642 Cuối kỳ ta kết chuyển sang Tài khoản 154. Nợ TK154/ Có TK631Tương tự đầu kỳ ta lại kết chuyển Nợ TK631/ Có TK154. Để TK 631 cuối kỳ bất có số dư.
Sao lại kết chuyển cả 641,642 vào 631 vây?
By moitinhlx
#117894 Tính giá thành không kết chuyển TK641,642.Khi nào tính doanh thu thì mới kết chuyển chứ bạn.Nhầm ruj!!!!
By xay_za
#117923 Khi tính giá thành thì người làm kế toán thường phải đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ, để chuyện tính giá thành phù hợp hơn. Theo như câu hỏi của bạn thì phần sản phẩm dỡ dang quy đổi là sao, và bất quy đổi là sao thì theo như ý kiến của mình thì sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa trả thành hay vừa hoàn thành nhưng vẫn còn nằm trên chuyền, do đó chuyện đánh giá này nhằm xác định rằng những sản phầm này vừa hoàn thành chiếm tỷ trọng như thế nào so với thành phẩm, có nhiều cách đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ bạn có thể tham tiềmo thêm trong sách trong sách kế toán chi phí của trường ĐHKT Thành Phố HCM. Thân.
By Twiford
#135606 Các phương pháp tính giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ trong đó có phương pháp:

Ước tính sản lượng tương đương

Em có bài tập về phần này

Và đang cần tính giá thành sản phẩm dở dang cuối kỳ

Nhưng lại không biết Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ không qui đổi và số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ vừa qui đổi là thế nào?

AI có thể giải thích cho em được không?

VD : Số lương sản phẩm dở dang cuối kỳ : Sản phẩm M dở dang 2000 (mức độ trả thành 50%), sản phẩm N dở dang 1000 ( mức độ trả thành 20%)

Vậy sản phẩm dở dang qui đổi và sản pẩm dở dang không qui đổi ở đây là thế nào nhỉ???
By hoanghontim_28892
#135610 hic, em có bài như thế này, mong các anh chị giải đáp giúp.Dư đầu tháng 154: 30 000

Chi phí tập hợp trong kì:

Nợ 154: 317 400

Có 621: 215 000

Có 622: 59 500

Có 627: 42 900Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm bằng phương pháp thích hợp. Biết cuối kì trả thành 1500 sp A và 1000 sp B. Hệ số của mỗi sp lần lượt là 1.2 và 1.6. Cuối kì còn dở dang 100 sp A và 50 sp B, sp dở dang tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.Em khúc mắc nhất là chỗ sản phẩm dở dang tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp có nhân với hệ số sản phẩm không?Em dự định làm là:Tổng sp quy chuẩn:................1500*1.2+1000*1.6=3400

Tổng sp dở dang quy chuẩn:.....100*1.2+50*1.6=200

Chi phí dở dang cuối kì:............(30 000 + 215 000) / (3400+200) * 200 = 245/18 = 13 611

Tổng giá thanh:......................30 000 + 317 400 - 13 611 = 333 789

Giá đơn vị sản phẩm A:.............333 789 / 3400 * 1500 =147 260

............................B............. 333 789 / 3400 * 1000 =98 174Làm vậy được không ạ?

Thank các anh chị nhiều.
By forever_love932000
#135616 Mình cũng cùng ý kiến với Thích đủ thứ và Vuhaihau về SPDD quy đổi và không quy đổi, nhưng còn ý kiến về sửa "tính giá SPDD" thành "đánh giá SPDD cuối kỳ " thì chưa đúng lắm, vì có 04 phương pháp tính giá SPDD, còn nói là " đánh giá SPDD" thì phải nói là theo chi phí nào( CPNVL TT hay CP NC TT, hay CP SXC)
By kiddung1985
#135765 Tính giá thành không kết chuyển TK641,642.Khi nào tính doanh thu thì mới kết chuyển chứ bạn.Nhầm ruj!!!!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement