chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By hoahong_tinhyeu353
#116264 mình vừa ra ngân hàng lấy sổ phụ ngân hàng nhưng nhân viên ngân hàng bảo sổ phụ ngân hàng là bảng "sao kê tài khoản khách hàng" và chỉ giao bảng này thôi.xin hỏi có đúng không?
By chip_boy9x_93
#116378 Trích:
Nguyên văn bởi lychicao mình vừa ra ngân hàng lấy sổ phụ ngân hàng nhưng nhân viên ngân hàng bảo sổ phụ ngân hàng là bảng "sao kê tài khoản khách hàng" và chỉ giao bảng này thôi.xin hỏi có đúng không?
bảng sao kê cũng đúng nhưng bất p/a rõ hơn các giao dịch của Cty qua NH, vì vậy bạn nên nói NH in sổ phụ rõ hơn theo ngày để mình tiện chuyện theo dõi và kê khai thuế dịch vụ NH
By bin_nhok
#116391 Trích:
Nguyên văn bởi maibiec83 bảng sao kê cũng đúng nhưng bất p/a rõ hơn các giao dịch của Cty qua NH, vì vậy bạn nên nói NH in sổ phụ rõ hơn theo ngày để mình tiện chuyện theo dõi và kê khai thuế dịch vụ NH
Thank nhé! nhưng có phải mất phí bất bạn, chứ bảng sao kê khó xem quá
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Trích:
Nguyên văn bởi vudung0610 Bạn muốn lấy sổ phụ ngân hàng bạn nói với nhân viên ngân hàng họ biết mà, nó là bảng kê rõ hơn giao dịch của công ty trong tháng với đối tác ..
mới lấy rồi. con nhỏ ngân hàng chỉ đưa bảng kê rõ hơn thôisau này bên thuê xem tài khoản 112 phụ thuộc vào chứng từ gốc hay sổ phụ? vì công ty mình có nhiều khoản trước ngoài luồng gửi vào và chuyển đi lắm, xếp bảo khỏi theo dõi các khoản ngoài luồng này, cty mình là CTy TNHH MTV mà. mình cũng bất muốn theo dõi chi cho mệt mà sợ sai quy định bị phạt
By locthenguyen_2009
#116427 Trích:
Nguyên văn bởi lychicao Thank nhé! nhưng có phải mất phí bất bạn, chứ bảng sao kê khó xem quá-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-mới lấy rồi. con nhỏ ngân hàng chỉ đưa bảng kê rõ hơn thôisau này bên thuê xem tài khoản 112 phụ thuộc vào chứng từ gốc hay sổ phụ? vì công ty mình có nhiều khoản trước ngoài luồng gửi vào và chuyển đi lắm, xếp bảo khỏi theo dõi các khoản ngoài luồng này, cty mình là CTy TNHH MTV mà. mình cũng bất muốn theo dõi chi cho mệt mà sợ sai quy định bị phạt
lấy sổ phụ bất phải mất phí đâu bạn.bạn phải kết hợp cả chứng từ gốc với sổ phụ NHBạn nên nói với Sếp Phần ngoài giao dịch ngoài luồng thì chuyển trên TK ngoài luồng, k gd trên TK Cty kẻo sau này rắc rối cho công chuyện của mình
By chi_co_minh_em_13
#116483 Bạn muốn lấy sổ phụ ngân hàng bạn nói với nhân viên ngân hàng họ biết mà, nó là bảng kê rõ hơn giao dịch của công ty trong tháng với đối tác ..
By Amnchadh
#116492 Trích:
Nguyên văn bởi lychicao mình vừa ra ngân hàng lấy sổ phụ ngân hàng nhưng nhân viên ngân hàng bảo sổ phụ ngân hàng là bảng "sao kê tài khoản khách hàng" và chỉ giao bảng này thôi.xin hỏi có đúng không?
Đa số các ngân hàng đều ghi là sổ phụ, nhưng có ngân hàng lại là"sổ kế toán chi tiết"- ngân hàng PTN ĐB Sông Cửu Long, "sao kê tài khoản khách hàng"- Ngân hàng Đầu Tư, "hoạt động tài khoản khách hàng" -VP Bank. Tất cả đều được miễn là nó thể hiện đủ các khoản thu chi trên tài khỏan của công ty bạn.
By nguyenhoankhoa_theprince
#116610 Trích:
Nguyên văn bởi Song Sinh Đa số các ngân hàng đều ghi là sổ phụ, nhưng có ngân hàng lại là"sổ kế toán chi tiết"- ngân hàng PTN ĐB Sông Cửu Long, "sao kê tài khoản khách hàng"- Ngân hàng Đầu Tư, "hoạt động tài khoản khách hàng" -VP Bank. Tất cả đều được miễn là nó thể hiện đủ các khoản thu chi trên tài khỏan của công ty bạn.
Đúng vậy đó, do mỗi NH có cách gọi khác nhau thôi như: Agribank thì ghi rõ là sổ phụ luôn còn Viet Tin bank thì lại gọi là Sao kê tài khoản chi tiết.....
By khucdotri
#116665 Trích:
Nguyên văn bởi cht1510 Đúng vậy đó, do mỗi NH có cách gọi khác nhau thôi như: Agribank thì ghi rõ là sổ phụ luôn còn Viet Tin bank thì lại gọi là Sao kê tài khoản chi tiết.....
giờ thì hiểu rồi. NH mình giao dịch là NH đầu tư& Phát triển mà các khoản ngoài luồng bất theo dõi và hoạch toán có sao không?
By hb_5658
#116680 Trích:
Nguyên văn bởi lychicao giờ thì hiểu rồi. NH mình giao dịch là NH đầu tư& Phát triển mà các khoản ngoài luồng bất theo dõi và hoạch toán có sao không?
Theo mình là có phải theo dõi, có giao dịch nào qua TK cty đều có trên sổ phụ khi in sao kê vì vậy mình nên theo dõi k có sau này khi các pác thuế hỏi tới lại k nhớ để mà giải trình. Khoản nào ngoài luồng bạn bảo sếp chuyển vào TK riêng hay rút hết ra luôn khỏi TK cty cho đỡ phải theo dõi nhiều mệt người Thân
By phuongnam_land
#116708 Trích:
Nguyên văn bởi lychicao giờ thì hiểu rồi. NH mình giao dịch là NH đầu tư& Phát triển mà các khoản ngoài luồng bất theo dõi và hoạch toán có sao không?
CTy mình cũng có nhiều vụ chuyển trước ngoài luồng lắm nên mình bất hạch toán, mình vẫn để số dư TK như ban đầu: 1.000.000 VNĐ, mỗi khi có phát sinh có trong sổ sách thì mình giữ lại Giấy báo Nợ/Có của ngân hàng, nói chung số liệu TK 112 thực tế và sổ sách khác nhau
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement