chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By no1_kem
#115848 Nêu các ảnh hưởng của Khi kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/N của 1 công ty, KTV phát hiện các sai phạm: HĐ thuê thiết bị có hiệu lực từ ngày 1/4/N đến 31/3/N+2, giá trị HĐ 240tr, công ty vừa thanh toán và hạch toán hết vào chi phí ngày 1/4/N. Sai phạm đến BCTC (bảng cân đối kt, báo cáo KQKD). Nếu phải điều chỉnh thì các bước điều chỉnh phải thực hiện như thế nào? biết thuế suất thuế TNDN là 25% . Nếu bạn nào vừa và đang học môn kiêm toán thì mời thử sức, kế toán cũng liên quan, mong nhận được ý kiến phản hồi,cang nhanh cang tốt
By wishingstar_1989
#115907 Trích:
Nguyên văn bởi mr_dam283 Nêu các ảnh hưởng của Khi kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/N của 1 công ty, KTV phát hiện các sai phạm: HĐ thuê thiết bị có hiệu lực từ ngày 1/4/N đến 31/3/N+2, giá trị HĐ 240tr, công ty vừa thanh toán và hạch toán hết vào chi phí ngày 1/4/N. Sai phạm đến BCTC (bảng cân đối kt, báo cáo KQKD). Nếu phải điều chỉnh thì các bước điều chỉnh phải thực hiện như thế nào? biết thuế suất thuế TNDN là 25% . Nếu bạn nào vừa và đang học môn kiêm toán thì mời thử sức, kế toán cũng liên quan, mong nhận được ý kiến phản hồi,cang nhanh cang tốt
hạch toán hết chi phí trả trước vào chi phí của kỳ này làm chi phí tăng lên -' + '-> lợi nhuận giảm, thuế tndn phải nộp giảm.trên bảng cân đối kế toán giảm tài sản và nguồn vốn 1 khoản=(240tr/24)*15còn một số ý nữa mai trả lời típ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement