chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By be_boy_17_6_1991
By Cadarn
By tinhlacat_catvuilapem
#115925 Trích:
Nguyên văn bởi phanmauthanh n 632 45c155 45n131 80c511 80có thêm 3331 bạn tụ tách ra nah
Ghi nhnâ giá vồnNợ 632Có 155/156Ghi nhận doanh thuNợ 111.112.131Có 511Có 3331 (chỉ áp dụng cho phương pháp khấu trừ nhé còn trực tiếp thì bạn cho vào 511 tính luôn)
By miencattrang3388
#116040 Trích:
Nguyên văn bởi izabel Bán hàng hóa giá vốn 45.000.000,giá bán có thuế 80.000.000 trong đó thuế GTGT 10%, chưa thu tiền. Cái này định khoản ra sao vậy?
Nợ 131 : 80.000.000Có 511 : 72.727.273Có 333 : 7.272.727và Nợ 632/ Có 156 : 45.000.000Bài này nên sửa lại đề tài, đọc tưởng khoản thu gì lạ chứ
By muadong_conmua
#116143 Trích:
Nguyên văn bởi izabel Bán hàng hóa giá vốn 45.000.000,giá bán có thuế 80.000.000 trong d0o1 thuế GTGT 10%, chưa thu tiền. Cái này định khoản ra sao vậy?
Đơn giản thui ban định khoản như sau: Nợ 632 45.000.000 có 156 45.000.000 Nợ 131 80.000.000 có 511 72727272.7272 có 333.1 7272727.2727Chúc bạn thành công!
By dory1588
#116173 Trích:
Nguyên văn bởi izabel bán hàng hóa giá vốn 45.000.000,giá bán có thuế 80.000.000 trong d0o1 thuế gtgt 10%, chưa thu tiền. Cái này định khoản ra sao vậy?
nợ: Tk 632: 45.000.000có: Tk 156/155: 45.000.000nợ: Tk 131: 80.000.000có: Tk 5111: 72.727.273có: Tk 3331: 7.272.727
By Fallon
#116277 Trích:
Nguyên văn bởi izabel Bán hàng hóa giá vốn 45.000.000,giá bán có thuế 80.000.000 trong d0o1 thuế GTGT 10%, chưa thu tiền. Cái này định khoản ra sao vậy?
1, Kết chuyển giá vốn: Nợ TK 632 : 45000000 Có TK 155 : 450000002, Ghi nhận doanh thu: Nợ TK 131 : 80000000 Có TK 511 : 72727273 Có TK 333 : 7272727
By nhozdieu_love_boy_sock
#116315 Bán hàng bạn phản ánh GVHBNợ 632: 45.000.000Có 156:45.000.000Sau đó bạn phản ánh DT và thuế Nợ 131: 80.000.000Có 511: 72.727.273Có 333: 7.272.727
By phonghieu9
#116436 Trích:
Nguyên văn bởi izabel Bán hàng hóa giá vốn 45.000.000,giá bán có thuế 80.000.000 trong d0o1 thuế GTGT 10%, chưa thu tiền. Cái này định khoản ra sao vậy?
B1: ghi nhận doanh thu bán hàngNợ tk 131: 80 trcó tk 511: 80tr - 80tr x 0,1có tk 3331: 80 tr x 0,1ghi nhận giá vốn hàng bánNợ tk 632: 45 trcó tk 156: 45 tr
By thien_than_bong_toi_sesshoumaru
#116485 Trích:
Nguyên văn bởi izabel Bán hàng hóa giá vốn 45.000.000,giá bán có thuế 80.000.000 trong d0o1 thuế GTGT 10%, chưa thu tiền. Cái này định khoản ra sao vậy?
MÌnh nghĩ là bạn đang học nên mình định khoản thế này:KHi bán được hàng thi đông thời (gian) phải phản ánh 2 bút toán là gia (nhà) vốn và doanh thuPhản ánh gia (nhà) vốn:N632:45.000.000 C155:45.000.000Phản ánh doanh thu: N131 : 80.000.000 'Khách hàng còn nợ nèC511: 72.727.273 "Doang thu bán hàngC333: 7.272.727 'Thuế nè
Kết nối đề xuất:
Hanoi car rental
Advertisement