chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By nnight53
#115471 Thân chào các anh chị thân mến.Cơ quan em có thành lập 1 ban gọi là Ban Cạnh tranh Nông Nghiệp, nguồn vốn do WB tài trợ.Tháng 04.2009, nhận được giấy báo có là 400.000 USDTháng 05.2009, cơ quan em làm 1 uỷ nhiệm chi quy đổi 1.000 USD ra trước mặt tương đương 17.000.000 VND về nhập quỹ TM. Vậy hạch toán như thế nào?
By vincedesusu
#115478 Theo mình thì hạch toán như sau:N 1111 17 000 000N 515 ( phần trước VN có lời khi đổi từ ÚD sang VND) C 112 (1000*Tỉ giá ngày nhập)Chúc bạn thành công!
By nghinang2010
#115506 Trích:
Nguyên văn bởi phamthu14 Thân chào các anh chị thân mến.Cơ quan em có thành lập 1 ban gọi là Ban Cạnh tranh Nông Nghiệp, nguồn vốn do WB tài trợ.Tháng 04.2009, nhận được giấy báo có là 400.000 USDTháng 05.2009, cơ quan em làm 1 uỷ nhiệm chi quy đổi 1.000 USD ra trước mặt tương đương 17.000.000 VND về nhập quỹ TM. Vậy hạch toán như thế nào?
Nếu là vốn được tài trợ mình nghĩ nên cho vào 3388 (Chi tiết)Khi nhận vốn dc tài trợ 400.000 USD giả sử tỉ giá 16.000 lúc nhận báo có.Nợ TK 112: 400.000 x 16.000Có TK 3388: 400.000 x 16.000TK 3388 dùng ở đây mục đích là để trả trước bồi dưỡng hay hoạt động cho những ng trong BanChuyển sang TM 100.000 USD giả sử tỷ giá 17.000Nợ TK 111: 100.000 x 17.000Có TK 3388: 100.000 x 1.000 {1}Có TK 112: 100.000 x 16.000{1} ở đây mình nghĩ không nên cho vào 515 vì cái này nó không liên quan đến hoạt động KD của DN. Là nguồn tài trợ cho 1 dự án nào đó thui! Mình đang coi: 3388coi như1 TK phản ánh Vốn được tài trợ.Mọi ng lũy ý!!!!
By paxle1247
#115514 Trích:
Nguyên văn bởi CHT Nếu là vốn được tài trợ mình nghĩ nên cho vào 3388 (Chi tiết)Khi nhận vốn dc tài trợ 400.000 USD giả sử tỉ giá 16.000 lúc nhận báo có.Nợ TK 112: 400.000 x 16.000Có TK 3388: 400.000 x 16.000TK 3388 dùng ở đây mục đích là để trả trước bồi dưỡng hay hoạt động cho những ng trong BanChuyển sang TM 100.000 USD giả sử tỷ giá 17.000Nợ TK 111: 100.000 x 17.000Có TK 3388: 100.000 x 1.000 {1}Có TK 112: 100.000 x 16.000{1} ở đây mình nghĩ không nên cho vào 515 vì cái này nó không liên quan đến hoạt động KD của DN. Là nguồn tài trợ cho 1 dự án nào đó thui! Mình đang coi: 3388coi như1 TK phản ánh Vốn được tài trợ.Mọi ng lũy ý!!!!
Dòng màu xanh thì đưa vào đây , TK 3388 ấy, để vậy xem chơi.Dòng màu đỏ đưa vào TK 515 như red mập
By baby_nhung
#115555 Trích:
Nguyên văn bởi vansi200780 Dòng màu xanh thì đưa vào đây , TK 3388 ấy, để vậy xem chơi.Dòng màu đỏ đưa vào TK 515 như red mập
Cái đưa vào 515 hay 3388 mình cũng vừa giải thích rùi!Theo mình không nên cho vào 515. Vì cái chênh lẹch đó, có được là do các giao dịch không liên quan đến Hoạt động SXKD của mình! Mình vãn nghĩ nên cho 3388 phần lại chênh lệch tỷ giá!Vì đây mình chỉ đóng vai trò nhận hộ và chi hộ trước cho Wb tài trợ!
By He0_Style
#115644 Trích:
Nguyên văn bởi CHT Cái đưa vào 515 hay 3388 mình cũng vừa giải thích rùi!Theo mình không nên cho vào 515. Vì cái chênh lẹch đó, có được là do các giao dịch không liên quan đến Hoạt động SXKD của mình! Mình vãn nghĩ nên cho 3388 phần lại chênh lệch tỷ giá!Vì đây mình chỉ đóng vai trò nhận hộ và chi hộ trước cho Wb tài trợ!
Không liên quan thì mình bất đưa vào thu nhập tính thuế.Đưa vào TK 515Còn nguồn tài trợ này hình thành từ kinh phí sự nghề đưa vào TK 461
By pjnkchjp_babyls
#115696 Tháng 04: Lấy tỷ giá tháng 4 (tỷ giá BTC) * 400.000$Nợ: 112.2 (ngoại tệ) =tỷ giá tháng * 400.000$Có: 4411.(vốn WB) =tỷ giá tháng * 400.000$Tháng 5: Nợ 1111 17.000.000VNDCó: 112.2 17.000.000VND.Đến trước khi nhận trước USD chuyển về lần tiếp theo tiến hành đánh giá lại số dư ngoại tệ. Chênh lệch tỷ giá hạch toán TK 413. Như thế mới hoà nhập được 2 lần trước nhận về.
By Trevian
#115701 Theo mình, cách định khoản chung là như vầy: 1) khi nhận tiền:Nợ TK 007: số trước thực nhận bằng ngoại tệ2) Khi xuất trước đổi ra VND:- Nếu đổi ra để sd cho HĐKD: a)Nợ TK 111(1), 112(1) Nợ TK 631- lỗ tỉ giá Có TK 111(2),112(2) Có TK 531- lãi tỉ giáb) Có TK 007- Nếu đổi ra để sd cho HĐ sự nghiệp:a)Nợ TK 111(1), 112(1) Nợ TK 413- lỗ tỉ giá Có TK 111(2),112(2) Có TK 413- lãi tỉ giáb) Có TK 007
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement