chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By bupbelacdan62
#114840 Nếu bạn làm trên phần mềm kế toán, khi vào bảng cân đối phát sinh các tài khoản bạn có thể lựa chọn là bù trừ tài khoản công nợ hay là bất bù trừ tài khoản công nợ, trên thực tế thì bất thay đổi gì ở tài khoản, đó chỉ là khi bạn xem trong bảng cân đối phát sinh thì chỉ có số dư 1 bên mà thôi, đây là tiện ích của phần mềm

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By nguyenhanam_blog
#114904 Các anh chị ơi cho em hỏi trong 4 hình thúc ghi sổ kế toán áp dụng là NKC, nhật ký - chứng từ, chứng từ ghi sổ ,nhật ký sổ cái thì hình thức nào bất sử dụng bảng cân đối số phát sinh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement