chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By bix_vix
#113353 Em chào cả nhà!Cả nhà mình ơi cho em hỏi câu này nhé:Số dư cuối kỳ tk 131 và Tk 331 ở bảng tổng hợp phải thu ( phải trả) người mua, người bán được phép dư cuối ở cả 2 bên ạ? Nếu dư cả 2 bên như vậy thì vào bảng cân đối số phát sinh cũng ghi SDCK ở cả 2 bên nợ, có ah?Em nghĩ là vào bảng cân đối số phát sinh thì tổng hợp lại chỉ cho dư 1 bên, còn khi vào bảng cân đối kế toán mới theo dõi rõ hơn các số dư của 2 Tk này có đúng bất ạ?cả nhà mình giải quyết thắc mắc này cho em với. thank tất cả người!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By yeuem_0908
#113392 kết cấu của 2 tài khoản này nhé bạn tham tiềmo nha

tài khoản 131

Bên Nợ:
- Số trước phải thu của khách hàng về sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ vừa giao, dịch vụ vừa cung cấp và được xác định là vừa bán trong kỳ;
- Số trước thừa trả lại cho khách hàng.

Bên Có:
- Số trước khách hàng vừa trả nợ;
- Số trước đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng;
- Khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng sau khi vừa giao hàng và khách hàng có khiếu nại;
- Doanh thu của số hàng vừa bán bị người mua trả lại (Có thuế GTGT hay bất có thuế GTGT);
- Số trước chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho người mua.
Số dư bên Nợ:
Số trước còn phải thu của khách hàng.
Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số trước nhận trước, hay số vừa thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng rõ hơn theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư rõ hơn theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên "Tài sản" và bên "Nguồn vốn".

tài khoản 331
Bên Nợ:
- Số trước đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây lắp;
- Số trước ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được vật tư, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây lắp trả thành bàn giao;
- Số trước người bán chấp thuận giảm giá hàng hóa hay dịch vụ vừa giao theo hợp đồng;
- Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại được người bán chấp thuận cho doanh nghề giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán;
- Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại người bán.
Bên Có:
- Số trước phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người cung cấp dịch vụ và người nhận thầu xây lắp;
- Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tế của số vật tư, hàng hoá, dịch vụ vừa nhận, khi có hoá đơn hay thông báo giá chính thức.
Số dư bên Có:
Số trước còn phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp.
Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) phản ánh số trước đã ứng trước cho người bán hay số trước đã trả nhiều hơn số phải trả cho người bán theo rõ hơn của từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư rõ hơn của từng đối tượng phản ánh ở Tài khoản này để ghi 2 chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.
By chang_thuyen_truong_dep_trai
#113401 ko có quy định nào về chuyện lập bảng cân đối số phát sinh cả, trên bảng cân đối số phát sinh có thể vẫn để số dư cả 2 bên là tùy em thôi!Về bản chất thì chuyện lập bảng cân đối số phát sinh chính là lập bảng cân đối thử nhằm mục đích lập báo cáo tài chính đơn giản hơn, thế nên người ta sẽ phân rõ số dư các tài khoản ra và báo cáo tài chính chỉ chuyện link các chỉ tiêu này lên thôi
By hoacocken83
#113426 Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy tổng số dư rõ hơn theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên "Tài sản" và bên "Nguồn vốn
By fatdragon31
#113540 TK 131 và 331 là TK lưỡng tính,nó có số dư cả 2 bên nhưng khi thể hiện trên bảng CĐPS thì nó là số bù trừ của số dư Nợ và dư Có.Ở TK 131 và 331 phải theo dõi rõ hơn để tiện khi tổng hợp gtrị nguồn vốn và tài sản đưa lên bảng cân đối kế toán.
By lon_huyen
#113850 Theo mình biết thì nguyên tắc trong bảng cân đối kế toàn bất được bù trừ vì nếu bù trừ thì trên bảng báo cáo sẽ bất phản ánh được nghề vụ phát sinh trong tháng vì thế sẽ bất được bù trừ khi lên bảng kế toán .Còn trên sổ rõ hơn thì theo dõi rõ hơn tk 131 và tk 331 cho từng khách hàng ,khi vào Sổ Cái tổng hợp thì chỉ có một số dư thôi : Nợ hay Có .khi lên Bảng cân đối kế toán thì lấy số dư trên sổ chi tiết, số dư Nợ lên bên phần Tài sản, số dư Có lên bên phần Nguồn vốn.
By Carlo
#114036 Bảng tổng hợp Công nợ có thể cò số dư ở 2 bên Nợ, Có của tài khoản: theo dõi trước khách hàng ứng trước, trước phải thu của người mua, trả trước người bán, phải trả người bán. Trong Bảng CĐSPS thể hiện số dư tài khoản ở 1 bên Nợ hay Có - là kết quả sau khi trừ 2 bên Nợ - Có.Bảng cân đối kế toán có các chỉ tiêu riêng để theo dõi: trước khách hàng ứng trước, trước phải thu của người mua, trả trước người bán, phải trả người bán nên bất cấn trừ 2 bên Nợ - Có của tài khoản.Chúc bạn thành công! Thân!
By lucky11357
#114587 TK131 có số dư bên Có trong trường hợp mình nhận trước ứng trước của khách hàng. Tk331 có số dư Nợ trong trường hợp mình thanh toán trước trước hàng hóa hay dịch vụ cho nhà cung cấp. Khi các nghề vụ này phát sinh như thế nào thì tổng hợp lên bảng cân đối số phát sinh như thế. Từ đó đối chiếu và lập bảng cân đối kế toán
By wuhoan.muahoaanhdao
#114696 TK 131 & 331 có số dư hai bên. Chi tiết theo từng khách hàng thì chỉ có số dư N hay C, nhưng sổ tổng hợp có thể có số dư cả hai bên, K thể lấy công nợ của KH này để bù trừ công nợ của KH kia. Bảng CĐSPS cũng phản ánh trung thực số dư 2 bên. Trên bảng cân đối kế toán có cả 4 chỉ tiêu : phải thu của KH và trả trước cho người bán ( bên tài sản ), người mua trả trước trước và phải trả người bán ( bên nguồn vốn ).
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement