chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By traitimcuada1512
#111565 Mọi người giải thích dum mình nghề vụ này với - Ngày 5/12/N doanh nghề làm thủ tục nâng cấp một thiết bị sản xuất theo cách thuê ngòai. thiết bị sản xuất có nguyên giá là 180000, khấu hao tính đến hết tháng 12/N là 120000, thời (gian) gian sử dụng ước tính là 10 năm. - Ngày 9/12/ N doanh nghề chuyển trả trước trứoc cho người sửa chữa bằng chuyển khoản 35000 - Ngày 5/1/N+1 doanh nghề nhận bàn giao thiết bị sửa chữa trả thành và đưa vào sử dụng. Số trước phải trả cho người sửa chữa theo hóa đơn có cả thuế VAT 10% là 66000.công ty xác định thời (gian) gian sử dụng sau nâng cấp là 6 năm.Định khỏan và xác định: - thời (gian) điểm nâng cấp ngày 5/12/N sẽ ảnh hưởng đến KH 12/N là bao nhiêu? - Khi đưa TSCĐ trả thành vào trong 1/N+1 sẽ ảnh hưởng KH trong tháng 1 là bn?
By Penn
#111587 Mình xin đưa ra ý kiến nhé:1/ Thời điểm nâng cấp ngày 5/12/N không ảnh hưởng đến KH 12/N. Tháng này DN vẫn tính KH bình thường đối với TSCĐ này. 2/ Khi đưa TSCĐ trả thành vào trong 1/N+1 sẽ ảnh hưởng đến KH tháng 1 làm tăng KH tháng 1 là: KH tăng = 60.000*(1/ 6*12)* (27/31) = 725.806 Vì KH tính từ ngày bàn giao TSCĐ đưa vào sản xuất.
By damnha_nt
#111607 Vụ này mà bác dùng phần mềm thì làm cái roẹt, khỏi phải nghĩ.

Việc thanh toán chi trả cho công tác sửa chữa lớn bác cứ làm như bình thường.
Khi TSCĐ vừa sửa xong đưa vào sử dụng, bác chỉ chuyện khai báo tăng nguyên giá của TSCĐ đó.
Từ thời điểm đưa vào sử dụng, TSCĐ sẽ có:
Nguyên giá mới = Nguyên giá cũ + Nguyên giá mới
Số kỳ khấu hao = Số kỳ khấu hao còn lại + số kỳ khấu hao của phần sửa chữa mới
Giá trị khấu hao 1 kỳ = Giá trị khấu hao 1 kỳ cũ + Giá trị khấu hao của phần sửa chữa mới
Bác dùng phần mềm đi, nó là công cụ có ích giúp bác giảm tải tương đối công chuyện đó.
By phi_lehoang
#111631 Việc ngừng thời gian từ 5/12/N để nâng cấp tài sản, trong tháng 12/N doanh nghiệp đã trích khấu hao đến hết tháng 12/N ,bình thường là 120.000
Sau khi sửa chữ nâng cấp xong hết tổng giá trị là 60.000 đưa vào sử dụng vào 1/N+1 thì Nguyên giá TSCĐ = 180.000 + 60.000 = 240.000
Số khấu hao lũy kế đã trích là 120.000, giá trị còn lại trên sổ kế toán là: 240.000 - 120.000 = 120.000
Mức trích khấu hao trung bình năm là: 120.000/ 6 = 20.000 Mức trích khấu hao trung bình tháng là: 20.000/12= 1.667 vậy từ tháng 1/N+1 doanh nghiệp sẽ trích khấu hao vào chi phí sản xuất kinh doanh mỗi tháng là 1.667 đối với tài sản cố định vừa nâng cấp. (giả sử công ty trích khấu hao tròn tháng)
Hình đại diện của thành viên
By ViviSue
#842716 ai giúp e với ạ:
Câu 1: Đơn vị tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, việc nâng cấp tài sản cố định sẽ làm cho mức khấu hao tăng hay giảm?
Ai có tài liệu về những cái này cho e xin với ạ. tks:
Câu 2: Thực trạng xác định nguyên giá tài sản cố định và phương pháp tính khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam như thế nào?

Câu 3: Lấy số liệu cụ thể về việc xác định nguyên giá tài sản cố định và phương pháp tính khấu hao tài sản cố định tại một doanh nghiệp mà anh (chị) biết (lập cả bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định)? Phương pháp đó có phù hợp không? Nêu quan điểm của mình?
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#843071
ViviSue đã viết:ai giúp e với ạ:
Câu 1: Đơn vị tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, việc nâng cấp tài sản cố định sẽ làm cho mức khấu hao tăng hay giảm?
Ai có tài liệu về những cái này cho e xin với ạ. tks:
Câu 2: Thực trạng xác định nguyên giá tài sản cố định và phương pháp tính khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam như thế nào?

Câu 3: Lấy số liệu cụ thể về việc xác định nguyên giá tài sản cố định và phương pháp tính khấu hao tài sản cố định tại một doanh nghiệp mà anh (chị) biết (lập cả bảng phân bổ khấu hao tài sản cố định)? Phương pháp đó có phù hợp không? Nêu quan điểm của mình?Câu 1: Tăng. Từ tháng xảy ra việc nâng cấp, Coi như bạn phải khấu hao thêm 1 TSCĐ mới với nguyên giá = Cái giá trị nâng cấp tài sản.
Bạn có thể tải tài liệu tại đây để nghiên cứu chi tiết. Khấu hao tài sản cố định

Bạn tìm kiếm tại diễn đàn có khá nhiều đề tài.
kho-tai-lieu-mien-phi-lon-nhat-vn-f71
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement