chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By HL_CO
#109764 Cả nhà ơi giúp em với! Em đang phải quyết toán một số công trình. Nhưng chưa bít phải làm thế nào cả. Theo một mẫu quyết toán em có thì bao gồm: bảng kê chứng từ, bảng kê chứng từ của một tài khoản, tờ khai thuế GTGT, bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào, kèm theo các phiếu thu - chi, nhập xuất... Nhưng bảng kê chứng từ của họ theo cách thanh toán trực tiếp ằng trước mặt, chỗ em là thông qua tạm ứng cho công trình, nên em không biết kê thế nào cả. Còn về bảng kê chứng từ của một tải khoản thì họ chỉ thanh toán qua 111 nên kê qua tài khoản 111 là đầy đủ số trước cho công trình. Công ty e trả qua tài khoản 111, 112( TK công ty) nên e phải kê thế nào cho đủ? Phần bảng kê chứng từ hàng hóa mua vào, công ty e có những HD GTGT thông thường thì kê vào phần nào ( thuế 5%, thuế 10%, bất chịu thuế GTGT)?Còn nữa, có một số hóa đơnphòng chốngnghỉ, ăn uống thì e cho vào chi phí chung của công trình phải không ạ?Cả nhà giúp em với nhé! Em mới quyết toán lần đầu tiên nên còn nhiều khúc mắc lắm ạ. Em Thank nhiều nhiều!
By aloha_296
#109768 Theo tui được biết thì bảng kê theo tài khoản đi đôi với từng hoá đơn bạn quyết toán. TK 111 thì có phiếu chi phiếu thu rồi thì cứ kê lên. TK 112 phải xin ngân hàng sổ phụ để theo dõi cho đúng. Phần hoá đơn thông thường thì cũng vậy kê vào bất có thuế nhưng trong hạch toán dó là chi phí là đúng rồiChi phí đi lại,phòng chốngnghỉ, ăn uống cứ gộp chung chia theo tỷ lệ doanh thu thực hiện của từng công trình là hợp lý nhất, có gì trao đổ tiếp nhé
By hoahuongduongmuadong3010
#109779 Trích:
Nguyên văn bởi ngonggay Cả nhà ơi giúp em với! Em đang phải quyết toán một số công trình. Nhưng chưa bít phải làm thế nào cả. Theo một mẫu quyết toán em có thì bao gồm: bảng kê chứng từ, bảng kê chứng từ của một tài khoản, tờ khai thuế GTGT, bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào, kèm theo các phiếu thu - chi, nhập xuất... Nhưng bảng kê chứng từ của họ theo cách thanh toán trực tiếp ằng trước mặt, chỗ em là thông qua tạm ứng cho công trình, nên em không biết kê thế nào cả. Còn về bảng kê chứng từ của một tải khoản thì họ chỉ thanh toán qua 111 nên kê qua tài khoản 111 là đầy đủ số trước cho công trình. Công ty e trả qua tài khoản 111, 112( TK công ty) nên e phải kê thế nào cho đủ? Phần bảng kê chứng từ hàng hóa mua vào, công ty e có những HD GTGT thông thường thì kê vào phần nào ( thuế 5%, thuế 10%, bất chịu thuế GTGT)?Còn nữa, có một số hóa đơnphòng chốngnghỉ, ăn uống thì e cho vào chi phí chung của công trình phải không ạ?Cả nhà giúp em với nhé! Em mới quyết toán lần đầu tiên nên còn nhiều khúc mắc lắm ạ. Em Thank nhiều nhiều!
1- Căn cứ vào Hồ sơ quyết toán khối lượng công trình trả thành có xác nhận của hai bên để tập hợp chứng từ chi phí tính giá vốn công trình như sau : a- Chi phí trực tiếp thi công = ghi nợ các TK 621,622,623,627 : lập bảng kê rõ hơn vật tư - nhân công - xe máy - chi phí SX chung trong đó thể hiện số lượng ( bất nhỏ hơn số lượng dự toán )- đơn giá - thành trước thực tế ( bất bao gồm thuế VAT).Trên bảng kê rõ hơn nên để cột thuế GTGT đầu vào của HHDV để biết được trong công trình đó tỷ lệ thuế đầu vào và thuế đầu ra chênh lệch như thế nào.b- Chi phí gián tiếp ( hay còn gọi là chi phí QLDN) : phân bổ cho từng công trình theo một tiêu thức nhất định nào đó : chẳng hạn có thể phân bổ theo giá trị công trình trả thành trong kỳ.===> a+b = giá vốn công trình trả thành = 6322- Khi các chi phí trực tiếp được chi cho công trình thông qua tài khoản tạm ứng thì vẫn lập bảng kê thanh toán tạm ứng bình thường và ghi nợ các tài khoản chi phí tương ứng khi người tạm ứng lập bảng kê thanh toán tạm ứng.Ví dụ như :Tạm ứng cho Nguyễn Văn A thi công công trình B = 100tr => ghi nợ 136/ghi có 111,112 sau đó 10 ngày anh A mang chứng từ và lập bảng kê thanh toán tạm ứng thì kế toán hạch toán : ghi nợ 621.622.623.627(tuỳ theo chứng từ ) cho công trình B / ghi có 136 cho Nguyễn Văn A.3- Có một số hóa đơnphòng chốngnghỉ, ăn uống thì cho vào chi phí chung của công trình hay chi phí QLDN phải tuỳ theo giá trị quyết toán : chẳng hạn nếu giá trị những HĐ đó > chi phí SX chung mà bạn đưa vào CPSX chung sẽ bị xuất toán phần chênh lệch , trong trường hợp đó đưa vào chi phí QLDN thì vẫn có thể được sau đó phân bổ cho các công trình.
By miumiu_iucun_92bg
#109805 Công ty em áp dụng quyết định 48 nên không cho toàn bộ chi phí vào tài khoản 154 , rõ hơn như thế nào ạ? Em vẫn tạm ứng và thanh toán TƯ hàng tháng qua tài khoản 141. Nhưng em muốn hỏi là khi quyết toán công trình có cần kê lại toàn bộ hóa đơn chứng từ của công trình hay ko? Và nếu kê thì những chi phí thông qua tài khoản 141 kê thế nào ạ?
By manlyboy_266
#109820 mình thấy công ty mình thì bảng kê đi kèm chứng từ họ nộp về,còn tạm ứng là theo dõi riêng mà.các hoá đơn mua bán theo dõi số lượng trên hoá đơn thôi.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement