chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By forevergiacmo
#107589 Khi nhận trước ký quỹ của khách hàng về chuyện mua hàng hoá với thời (gian) hạn là 3 tháng thì hạch toán thế nào nhi? các bạn giúp em với
By hoahongtrang12395
By Wichamm
#107661 mình sẽ trả lời bạn là khi nhận trước ký quỹ của khách hàng thì mình nghĩ lànợ tk 1111: số trước mà khách hàng ứng trước nợ tk 131 ( phải thu khách hàng , số trước còn phải thu còn thiếu )có tk 3387 : doanh thu chưa thực hiện
By Tiis
#107679 Trích:
Nguyên văn bởi hangktgt Khi nhận trước ký quỹ của khách hàng về chuyện mua hàng hoá với thời (gian) hạn là 3 tháng thì hạch toán thế nào nhi? các bạn giúp em với
khi nhận kí quỹ
Nợ tk 111
có tk 344
khi khách hàng mua hàng thực sự ,khoản nhận kí cược ký quỹ giảm ,....th này xử lý sau đi vì còn ghi giá vốn nữa và phản ánh doanh thu
Nợ tk 131: Số còn phải thu >khoản nhận ký cược ký quỹ
Nợ tk 344
Có tk 511
Có tk 3331
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement