chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By mouocxa
#107686 Theo như chuẩn mực kế toán thì rất phức tạp,chung quy lại như thế này, các bạn cứ áp dụng mà làm:-Ghi tăng tài khoản nào thì ghi theo tỷ giá thực tế.-Ghi giảm tài khoản nào thì ghi theo tỷ giá ghi số sách.ví dụ:nợ 152:tỷ giá thực tế nợ 133:tỷ giá thực tế có 331:tỷ giá ghi sổnếu xảy ra chênh lệch thì đưa vào tài khoản 515,635.
By daihung777
#107712 Khi nhận được giấy báo có !em lấy tỷ giá hạch toán vào ngày đó !chêch lệcl xử lý như sau !lãi do vào 515lõ cho vào 635413 là sai với chế độ kế toán hiện hành413 chỉ dùng cho xây dựng cơ bản và đánh giá lại ngoại tệ vào cuối năm tài chính
By Emil
#107735 hạch toán ngoại tệ có 3 loại tỷ giá: khi ghi tăng vốn bằng tiền, nợ phải thu, nợ phải trả, tài sản thì ghi theo tỷ giá thực tế (tỷ giá do nhnn công bố). ghi giảm vốn bằng trước ghi theo tỷ giá xuất quỹ. Ghi giảm nợ phải thu ghi theo tỷ giá ghi nhận nợ.lãi tỷ giá ghi vào 515lỗ ghi vào 635cuối kỳ đánh giá lại cho vào 413 phần chênh lệch
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement