chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Bavol
#106644 Em chào tất cả người, em có mấy câu hỏi trong khi học kế toán mong tất cả người giúp đỡ ạ Ngày 13/7/N, mua 1 TSCD đưa vào sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, giá mua chưa thuế: 744.000, VAT 10%. Chi phí vận chuyển 10.000. Thời gian sử dụng có ích của TSCD là 10 năm- Tính mức khấu hao tăng trong tháng 7 và tháng 8/N do đưa TSCD vào sử dụng Em chỉ biết tính mức khấu hao tăng của tháng 7 và nêu trên bảng tính và phân bổ khấu hao TSCD.- Em thắc mắc tháng 8 thì lấy số khấu hao của tháng 7 để ghi vào hay là không cần tính nữa vì em đọc nguyên tắc tính khấu hao thì " Bắt đầu tính hay thôi tính khấu hao kể từ ngày tăng hay giảm TSCD"2. Gỉa sử ngày 23/6/N+4, công ty nhượng bán TSCD đó, giá bán vừa có thuế 440.000. CP vận chuyển 1000 = TMNợ TK 131: 440.000Có TK 711: 400.000Có TK 3331: 40.000Nợ TK 811: 1000Có TK 111: 1000Nợ TK 214: ?Nợ TK 811: ?Có TK 211: 754.000 Em thắc mắc đề bài không cho giá trị hao mòn thì tính kiểu để xác định giá trị còn lại của TSCD ạĐây là đề thi HCKT của HVTC nên em nghĩ chắc không ra đề sai đâu ạMong tất cả người giúp đỡ ạ
By nhoxnhiuchien_242
#106681 bạn bất thể đưa GT trích khấu hào tháng 7 sang tháng 8 được vì tháng 7 chỉ trích trong 18 ngày còn tháng 8 trích đủ 30 ngày.sau khi tính được GTKH tháng 7 và 8 bạn sẽ tính được tổng giá trị vừa khấu hao từ ngày13/7/N đến 23/6/N+4 số trước này bạn cho hết vào 214 lấy 744.000 trừ đi số này còn bao nhiêu đưa vào 811. (theo mình nghĩ thì số trước vận chuển TS về sử dụng cũng phải đưa và nguyên giá chứ, nếu đưa có 744.000 thì chưa đủ )
By Xalbador
#106718 Trích:
Nguyên văn bởi tieumaimai Em chào tất cả người, em có mấy câu hỏi trong khi học kế toán mong tất cả người giúp đỡ ạ Ngày 13/7/N, mua 1 TSCD đưa vào sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, giá mua chưa thuế: 744.000, VAT 10%. Chi phí vận chuyển 10.000- Tính mức khấu hao tăng trong tháng 7 và tháng 8/N do đưa TSCD vào sử dụng Em chỉ biết tính mức khấu hao tăng của tháng 7 và nêu trên bảng tính và phân bổ khấu hao TSCD.- Em thắc mắc tháng 8 thì lấy số khấu hao của tháng 7 để ghi vào hay là không cần tính nữa vì em đọc nguyên tắc tính khấu hao thì " Bắt đầu tính hay thôi tính khấu hao kể từ ngày tăng hay giảm TSCD"2. Gỉa sử ngày 23/6/N+4, công ty nhượng bán TSCD đó, giá bán vừa có thuế 440.000. CP vận chuyển 1000 = TMNợ TK 131: 440.000Có TK 711: 400.000Có TK 3331: 40.000Nợ TK 811: 1000Có TK 111: 1000Nợ TK 214: ?Nợ TK 811: ?Có TK 211: 744.000 Em thắc mắc đề bài không cho giá trị hao mòn thì tính kiểu để xác định giá trị còn lại của TSCD ạĐây là đề thi HCKT của HVTC nên em nghĩ chắc không ra đề sai đâu ạMong tất cả người giúp đỡ ạ
Để mình giúp bạn nhéMình nói sơ qua cách tính của mình trước. Mình sẽ tính khấu hao tăng từ khi bắt đầu tăng TSCĐ và giảm từ khi bắt đầu giảm TSCĐ1/Về phần Định khoản thì bạn tự làm nhéMình chỉ nói phần Nguyên giá trong trường hợp nàyNG = 754.000KH tăng t7 = 754.000*(19/31)*[ tỷ lệ KH/ 12] = A ở đây bạn không cho tỷ lệ KHấu hao hay là số năm sử dụng nên bất tính ra kết quả cụ thể đượcKH tháng 8 của TSCĐ này = A + 754.000*(12/31)*[ tỷ lệ KH/ 12] tức là tháng 7 trong cái A bạn mới tính KH cho 19 ngày, vậy sang tháng 8 phải tính KH cho 12 ngày nữa 2/Câu 2 bạn phải cho số năm sử dụng hay tỷ lệ khấu hao mình sẽ tính cụ thể cho bạn.Thân ái!
By toilamotconroi_109
#106768 Trích:
Nguyên văn bởi dinhphan_ntu Để mình giúp bạn nhéCâu 2 bạn phải cho số năm sử dụng hay tỷ lệ khấu hao mình sẽ tính cụ thể cho bạn.Thân ái!
Hi, Thank bạn nha, Bài này thời (gian) gian sử dụng có ích của TS là 10 năm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement