chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By boythanhdat_2012
#106231 Có 1 bài tập này mình mới học lý thuyết hồi sáng mà thứ 6 thuyết trình rồi. Nhóm mình mới làm post lên đây liền có chỗ nào sai sót các bạn giúp mình với nhé:Đề bài: Công ty A dự định sửa máy tính cũ hay mua máy tính mới với thông tin như sau: (1000 đ)Nguyên giá máy cũ 200.000, máy mới 250.000Giá trị hao mòn máy cũ 20.000Chi phí hoạt động 1 năm máy cũ 40.000, máy mới 44.000Chi phí sửa chữa bảo trì 5 năm của máy cũ 50.000, máy mới 20.000Giá trị thu hồi máy cũ 1.000, máy mới 5.000Tiền thuê sửa máy cũ 30.000Giá bán máy cũ hiện tại 160.000 Thời gian sử dụng cả 2 máy là 5năm Bài giải của nhóm mình:Lập bảng so sánh giữa 2 phương ánChi phí hoạt động của máy cũ 40.000x5=200.000<44.000x5=220.000 nên ln tăng 20.000Chi phí sửa chữa bảo trì của máy cũ 50.000>máy mới 20.000 nên ln giảm 30.000Chi phí khấu hao máy cũ loại bỏ vì không chênh lệch giữa 2 p/aChi phí khấu hao máy cũ là 0< máy mới là 250.000 nên ln tăng 250.000Thu nhập từ giá trị thu hồi máy cũ là 1000< máy mới 5000 nên ln giảm 4000THu trước từ bán máy cũ nên ln giảm 160.000Lợi nhuận chênh lệchChi phí hoạt động:20.000Chi phí sửa chữa bảo trì:(30.000)Tiền thuê sửa máy:(30.000)KH máy mới:250.000Giá trị thu hồi:(4.000)Thu trước bán máy cũ: (160.000)Lợi nhuận chênh lệch:46.000Kl là vẫn sử dụng máy cũ vì doanh thu phương án 1 > phương án 2 là 46000 các bạn ơi như vậy có đúng không
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
hok ai giup minh ah vay la tieu ...........chuyen j den cung se den thoi hy quên minh lam dung
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online