chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Phan_Tuan
#99252 các bạn dân kế toán ơi em có một nghề vụ này nhờ các bạn giúp em với.VD: Tháng 9 DN em KD bị lỗ 50Tr, thì em có số dư nợ TK 421 là 50tr, sang tháng 10 DN em KD lãi 70tr, tính số dư như nào , nhờ các bạn giúp em với, TK này là TK lưỡng tính nên em bị mắcMon được sự giúp đỡ của các bácXin cảm ơn
By Ellery
By bjm_skull
#99278 Trích:
Nguyên văn bởi hoangquy các bạn dân kế toán ơi em có một nghề vụ này nhờ các bạn giúp em với.VD: Tháng 9 DN em KD bị lỗ 50Tr, thì em có số dư nợ TK 421 là 50tr, sang tháng 10 DN em KD lãi 70tr, tính số dư như nào , nhờ các bạn giúp em với, TK này là TK lưỡng tính nên em bị mắcMon được sự giúp đỡ của các bácXin cảm ơn
Thì tháng tới bạn có số dư có, rùi trừ đi lỗ tháng trước là được thui mà, cuối tháng dư có, lãi 20tr
By helen_bui_1987
#99280 Trích:
Nguyên văn bởi hoangquy các bạn dân kế toán ơi em có một nghề vụ này nhờ các bạn giúp em với.
VD: Tháng 9 DN em KD bị lỗ 50Tr, thì em có số dư nợ TK 421 là 50tr, sang tháng 10 DN em KD lãi 70tr, tính số dư như nào , nhờ các bạn giúp em với, TK này là TK lưỡng tính nên em bị mắc
Mon được sự giúp đỡ của các bác
Xin cảm ơn
laix sau thuế hay trước thuế? sau thuế thì như 2 bạn ở trên là ok.
By trami56
#99295 Trích:
Nguyên văn bởi menhtroi laix sau thuế hay trước thuế? sau thuế thì như 2 bạn ở trên là ok.
thuế đến quý mới tạm tính , nếu đến hết tháng 9 bị lỗ thì TNDN của quý 3 = 0
By lovely_yoyo
#99314 thuế TNDN tạm tính quý 3 = (tổng doanh thu - tổng chi phí )X 25% (cộng của 3 tháng 7,8,9)sau đó lấy kết quả là lải hay lổ bạn nhé
By chjp_kute
#99329 Đưa vào 421 mà vẫn hỏi là trước hay sau thuế àh pác menhtroi?

Bạn hạch toán bình thường vào bên Nợ 421 phần lãi 70tr. Cuối năm tính số dư của TK 421 là biết lãi hay lỗ mà.
By Trahern
#99349 Trích:
Nguyên văn bởi hoangtuan_k Đưa vào 421 mà vẫn hỏi là trước hay sau thuế àh pác menhtroi?Bạn hạch toán bình thường vào bên Nợ 421 phần lãi 70tr. Cuối năm tính số dư của TK 421 là biết lãi hay lỗ mà.
SDCK tháng 10 sẽ là bên có 421 phần lãi 20tr.
By wylentormellocacloi
#99372 Công ty của bạn kết toán theo quý hay theo tháng, nếu theo tháng cứ tính lãi theo tháng thì lãi tháng 10 và lỗ tháng 9 không liên quan gì đến nhau, cuối năm tổng hợp sau. còn theo quý thì lấy lãi của tháng 10 mà trừ đi lỗ của tháng 9.Theo mình là thế moi người cho ý kiến nha!
By Brochan
#99391 Trích:
Nguyên văn bởi hoangquy các bạn dân kế toán ơi em có một nghề vụ này nhờ các bạn giúp em với.VD: Tháng 9 DN em KD bị lỗ 50Tr, thì em có số dư nợ TK 421 là 50tr, sang tháng 10 DN em KD lãi 70tr, tính số dư như nào , nhờ các bạn giúp em với, TK này là TK lưỡng tính nên em bị mắcMon được sự giúp đỡ của các bácXin cảm ơn
tháng tới bạn lấy lãi tháng 10 trừ lỗ tháng 9 là ra lãi.Có 421:20tr
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement