chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By namtuocbongdem_1816
#97724 1) Xuất bán trực tiếp một lô hàng giá xuấ kho 200, bao bì đi kèm tính riêng trị giá thực tế 4, thặng số tiêu thụ 10%, thuế VAT của hàng hoa 10%, khách hàng chưa thanh toán.N TK 154:204C TK 152:200C TK 153:4N TK632:204C TK155:204N TK 131:=244.8+22.48=249.28C TK3331:(204*10%+204)*10%=22.48C TK 511:204*10%+204=224.82) Nhận được thông báo của người mua cho biết lô hàng bán ở nghề vụ 1 kém chất lượng, khách hàng đề nghị giảm giá 2%, doang nghề chấp nhận.N TK532:(204*10%+204)*2%=4.496C TK131:4.4963)Nhận được giấy báo của NH về số hàng bán ở nghề vụ 1, chiết khấu do trả sớm 1%.N TK112:249.28-(224.8*1%)=247.032C TK131:247.032C TK131:249.28-247.032=2.252N TK511:2.252Em định khoản như thế này có được bất cả nhà, tất cả người sửa giúp em nhé.Thanks.
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Mọi người đâu hết rùi?Giúp em đi, em đang cần lắm.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
By phuong_thai0505
#97757 bạn hỏi không rõ lắm " Thặng số tiêu thu là 10%" là gì mình bất hiểu? còn bao bì đi kèm tính riêng đưa vào chi phí bán hàng bạn nhé " TK 641" đó
By hanhthien2
#97777 Theo mình biết thì thặng số tiêu thụ là phần chênh lệch giữa giá doanh thu và giá vốn hàng hoá.Không biết có phải vậy không cả nhà?-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-Gía xuất kho là 200, bao bì tính riêng giá trị 4 bán kèm hàng hoá. Theo em nghĩ như vậy giá vốn hàng bán(giá bán) sẽ là 204 chứ? Người mua sẽ phải trả khoản trước này cùng với giá hàng, vì có ai bán riêng bao bì đâu?
By thanhtrung00009
#97819 Mèng ơi. Sai tùm lum hết cả rồi.1. Xuất bánGhi nhận doanh thu nè:Nợ 131 242Có 515 200*(1+0.1)=220Có 3331 22Giá trị bao bì nè:Nợ 1388 4Có 153 4Kết chuyển giá vốn nầy:Nợ 632 200Có 156 2002. Hàng kém chất lượng, yêu cầu giảm giá 2% được chấp nhậnGiảm giá nè:Nợ 532 220*0.02= 4.4Nợ 3331 0.44Có 131 4.843. Nhận được giấy báo có của NH, CK 1% do trả sớmNợ 112 234.7884Nợ 635 (242-4.84)*0.01 = 2.3716Có 131 242-4.84 = 237.16Còn cái bao bì kia bạn không ghi rõ là DN sẽ thu về hay bán kém hàng hóa.Nếu thu về thì khi nào thu được bạn định khoản ngược lạiNợ 153 4Có 1388 4Còn nếu bán luôn với hàng hóa, bên mua thanh toán bằng chuyển khoản thì:Nợ 112 4Có 1388 4
By nhht66
#97831 Đề của em là khách hàng chưa thanh toán, không nói là sẽ chuyền khoản hay trả trước mặt. Vậy thì trong nghề vụ 1 chỉ cần làm như anh hoangtuan_k thôi phải không ạ?1. Xuất bánGhi nhận doanh thu nè:Nợ 131 242Có 511 200*(1+0.1)=220(ko phải 515)Có 3331 22Giá trị bao bì nè:Nợ 1388 4Có 153 4Kết chuyển giá vốn nầy:Nợ 632 200Có 156 200Câu này có nhiều tranh cãi quá, các bạn em cũng mỗi người làm một kiểu, mới học nên em thực sự chưa hiểu lắm.
By nguyentanloc032003
#97874 1. Nợ TK632: 200 Có tk 155:200b. Nợ TK131: 4 Có TK153: 4c. Nợ TK131: 200+(200x10%)+Tiền VAT=242CÓ TK511: 200+200x10%= 220có TK3331: (200+(200x10%)x10%= 222. Nợ TK532:4.4Nợ TK3331:0.44Có Tk131:4.843. Nợ TK112:238.7884 Nợ TK635:237.16x0.01=2.3716 Có TK131:241.16
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
hạch toán bao bì xuất kèm là ghi Nợ TK131:4 Có TK153:4đấy bạn ạ, mình theo giáo trình trường ĐHCN Hà Nội định khoản như thế mà.Nếu mà bao bì không thu hồi lại thì định khoản 3 làm như của mìnhcòn nếu thu hồi thì làm tương tự bạn hoang tuấn: Nợ TK153:4 có TK131:4 nhé
By hainv007
#97893 Trích:
Nguyên văn bởi thanhkt011 1. Nợ TK632: 200 Có tk 155:200b. Nợ TK131: 4 Có TK153: 4c. Nợ TK131: 200+(200x10%)+Tiền VAT=242CÓ TK511: 200+200x10%= 220có TK3331: (200+(200x10%)x10%= 222. Nợ TK532:4.4Nợ TK3331:0.44Có Tk131:4.843. Nợ TK112:238.7884 Nợ TK635:237.16x0.01=2.3716 Có TK131:241.16-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-hạch toán bao bì xuất kèm là ghi Nợ TK131:4 Có TK153:4đấy bạn ạ, mình theo giáo trình trường ĐHCN Hà Nội định khoản như thế mà.Nếu mà bao bì không thu hồi lại thì định khoản 3 làm như của mìnhcòn nếu thu hồi thì làm tương tự bạn hoang tuấn: Nợ TK153:4 có TK131:4 nhé
Ai bảo bạn là bao bì đưa vào 131, phải là 138 mới chính xác.@ haithuphp: đúng là phần chênh lệch giữa doanh thu (giá bán bất thuế) và giá vốn (giá xuất kho hay giá mua bất thuế). Còn cái bao bì kia kể cả xuất bán kèm hay phải thu lại thì vẫn hạch toán theo giá bao bì khi mua vào. Tức là: Giá bao bì bất thay đổi trong quá trình mua bán
By Number1_007
#97901 Em mới ra trường bất biết nghề vụ kế toán nhiều nhờ các anh, chị chỉ bảo. Em đang làm báo cáo thuế và báo cáo quý gặp trục trặc, em bất biết các hóa đơn đỏ thông thường có đưa vào báo các không?
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement