chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#663921 CẤU 1 (2 đ) Anh (chị) cho biết căn cứ ,nội dung,mục đích phân loại theo chi phi
khoản mục? cho ví dụ minh họa ?
CÂU 2 (2đ) Một doanh nghiệp sản suất và tiêu thụ một loại sản phẩm Thu phí vệ
sinh..., sử dụng một loại nguyên vật liệu X có thông tin như sau:
- Định mức loại nguyên vật liệu trực tiếp (X) :5m/sp
- Đơn giá vật liệu X :100.000đ/m

Download : Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement