chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#663788 Đề thi kiểm toán

Phần I : Lý thuyết (3đ)
Câu 1: Nêu nội dung, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp kiểm toán hệ thống.
Câu 2: Nêu khái niệm trọng yếu? trong quy trình kiểm toán, tính trọng yếu được vận
dụng như thế nào? Cho ví dụ?

Phần II : Trắc nghiệm (7đ)
Trắc nghiệm đúng, sai, giải thích.

1. KTV phải chịu trách nhiệm về những gian lận và sai sót xảy ra ở đơn vị được kiểm
toán.
2. Để kiểm tra tính hiện hữu đối với hàng tồn kho thì KTV cần áp dụng kỹ thuật tính toán.
3. Hệ thống kiểm soát nội bộ được coi là mạnh khi nó được thiết kế đầy đủ.
4. Hồ sơ kiểm toán chỉ gồm những thông tin chung về khách hàng kiểm toán.
5. Báo cáo kiểm toán với dạng ý kiến chấp nhận từng phần được đưa ra trong trường hợp
các vấn đề không thống nhất với ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán là quan trọng hay
liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục.
6. Mọi cuộc kiểm toán đều phải có kế hoạch kiểm toán chiến lược và chương trình kiểm
toán.
7. Rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của các DN xây lắp được đánh giá là thấp.


Trả Lời
Phần lý thuyết ( có trong giáo trình)

Phần câu hỏi trắc nghiệm
1. KTV phải chịu trách nhiệm về những gian lận và sai sót xảy ra ở đơn vị được kiểm
toán.
Sai vì KTV chỉ phải chịu trách nhiệm đối với những nhận định của mình. Để xảy ra gian
lận sai sót là trách nhiệm của ban lãnh đạo đơn vị, kiểm toán chỉ có trách nhiệm kiểm tra
tìm ra những sai phạm đó và đánh giá ảnh hưởng của nó với BCTC của doanh
nghiệp :drive1: các bạn được học là KTV không xác nhận báo cáo tài chính của doanh
nghiệp là đúng và chính xác mà chỉ xác định nó là trung thực và hợp lý (true and fair) :65:

2. Để kiểm tra tính hiện hữu đối với hàng tồn kho thì KTV cần áp dụng kỹ thuật tính toán.
Sai, vì phương pháp đúng là phương pháp Kiểm tra đối chiếu, thực hiện thủ tục quan sát kiểm kê vật chất của hàng tồn kho (stocktake) :lol1:

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ được coi là mạnh khi nó được thiết kế đầy đủ.
Sai, một hệ thống KSNB mạnh không chỉ được thiết kế đầy đủ hợp lý và còn phải được
vận hành đúng, thường xuyên liên tục như thiết kế ban đầu. Ví dụ, nếu kiểm soát việc
phân quyền bằng mật khẩu trong hệ thống máy tính nhưng các nhân viên lại nhờ nhau
đăng nhập hay chia sẻ mật khẩu của mình thì hệ thống đó không được coi là hoạt động
hiệu quả :busted_cop:

4. Hồ sơ kiểm toán chỉ gồm những thông tin chung về khách hàng kiểm toán.
Sai, Hồ sơ kiểm toán gồm toàn bộ tài liệu có liên quan đến cuộc kiểm toán: thư mời, hợp
đồng, bằng chứng ...vv

5. Báo cáo kiểm toán với dạng ý kiến chấp nhận từng phần được đưa ra trong trường hợp
các vấn đề không thống nhất với ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán là quan trọng hay
liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục.
Sai, trong trường hợp này phải đưa ra ý kiến trái ngược
Ý kiến chấp nhận từng phần chỉ được đưa ra khi
+ Dạng tuỳ thuộc: Phạm vi kiểm toán bị giới hạn hay tài liệu không rõ ràng mà kiểm
toán viên chưa nhất trí, chưa diễn đạt được ý kiến của mình
+ Dạng ngoại trừ: KTV còn có những ý kiến bất đồng với nhà quản lý đơn vị trong từng
phần của đối tượng kiểm toán

6. Mọi cuộc kiểm toán đều phải có kế hoạch kiểm toán chiến lược và chương trình kiểm
toán.(Câu 6 đọc qua thì tưởng là đúng nhưng đọc kỹ thì hóa ra lại là SAI :(. Vì Kế hoạch
kiểm toán chiến lược chỉ được lập ở cuộc kiểm toán quy mô lớn, địa bàn rộng, kiểm toán
báo cáo tài chính nhiều năm. Ví dụ như bây giờ KPMG đi kiểm toán tập đoàn FPT chẳng
hạn. Còn chương trình kiểm toán được thực hiện ở mọi cuộc kiểm toán rồi vì không có
chương trình )

7. Rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của các DN xây lắp được đánh giá là thấp.
Sai, vì rủi ro tiềm tàng trong các doanh nghiệp xây dựng cơ bản thường cao vì đây là một
loại hình doanh nghiệp đặc thù. Các sai phạm thường xảy ra: giá cả vật liệu được khai
cao hơn, chất lượng vật tư không giống với khai báo, thất thoát vật tư trong quá trình thi
công ...vv ai mà chẳng biết lĩnh vực xây dựng cơ bản bị thất thoát tới 50% giá trị công
trìnhMời các bạn xem thêm
Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập và đúng sai giải thích môn lý thuyết kiểm toán (có đáp án)
Hình đại diện của thành viên
By CHAUNGOCLE
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement