chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Hình đại diện của thành viên
By trunglk
#131296 [Slide bài tập và bài giải ] kế toán quản trị

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hy vọng sẽ giúp ích được các bạn..
By bit_no1s
#137447 các bạn cho minh hỏi cách xây dựng định mức nguyên vật liệu cho những mặt hàng mà doanh nghiẹp đang sản xuất? mẫu của nó như thế nào và cách làm ra sao? Ai biết chỉ mình với nhé!thanks
By Nicolas
#137509 bạn tham tiềmo tài liệu kế toán quản trị,tốt nhất là đọc sách giáo trình ấy,trong đó có đầy đủ thông tin mà bạn cần!!!!!xây dựng định mức và lập kế hoạch nguyên vật liệu>chúc bạn thành công!

p/s:thường thì dư toán đinh mức nguyên vật liệu là theo kinh nghiệm...

Định mức nguyên vật liệu chính cần xem hai yếu tố:

-số liệu nguyên vật liệu tiêu hao cho một sản phẩm;

-đơn giá gốc cho nguyên vật liệu.

công thức xác định:

Định mức số lượng nlvl tiêu hao cho 1 sp=số lượng nlvl tiêu hao để sản xuất 1sp+số lượngnlvl chính hao hụt định mức.

Định mức chi phí tiêu hao cho 1 đơn vị sp=Định mức số lượng nlvl tiêu hao cho 1 sp*đơn giá nlvl tiêu hao
By lanhgia007
#137513 bạn tham tiềmo tài liệu kế toán quản trị,tốt nhất là đọc sách giáo trình ấy,trong đó có đầy đủ thông tin mà bạn cần!!!!!xây dựng định mức và lập kế hoạch nguyên vật liệu>chúc bạn thành công!

p/s:thường thì dư toán đinh mức nguyên vật liệu là theo kinh nghiệm...

Định mức nguyên vật liệu chính cần xem hai yếu tố:

-số liệu nguyên vật liệu tiêu hao cho một sản phẩm;

-đơn giá gốc cho nguyên vật liệu.

công thức xác định:

Định mức số lượng nlvl tiêu hao cho 1 sp=số lượng nlvl tiêu hao để sản xuất 1sp+số lượngnlvl chính hao hụt định mức.

Định mức chi phí tiêu hao cho 1 đơn vị sp=Định mức số lượng nlvl tiêu hao cho 1 sp*đơn giá nlvl tiêu hao
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#387785 Mới sửa link đó xem lại đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement