chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#660469 Em nhận làm cho ty mới và họ thường xuyên thanh toán bằng séc. Em chưa làm về tiền gửi ngân hàng bao giờ nên không hiểu rõ bản chất của việc thanh toán bằng séc như thế nào? pác nào biết giải thích giùm em với.

########################


Séc: là lệnh trả tiền của chủ tài khoản, được lập theo quy định của pháp luật, yêu cầu ngân hàng trích một số tiền từ tài khoản tiền gửi thanh toán của mình để trả cho người thụ hưởng có tên ghi trên séc.

+ Lưu ý khi sử dụng séc:

Những yếu tố trên tờ séc phải được in hay ghi rõ ràng bằng bút mực hay bút bi, không viết bằng bút chì các loại hay mực đỏ, không sửa chữa, tẩy xoá. Các chữ số ghi trên séc phải là chữ số Ả-rập (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).

Số tiền được ghi rõ ràng vào đúng nơi quy định, phải ghi bằng chữ và bằng số. Số và chữ phải viết liên tục, chữ đầu tiên phải được viết hoa, không viết cách quãng, không viết cách xa đầu dòng, không viết chèn thêm vào giữa hai chữ đã viết liền nhau, chỗ trống phải gạch chéo.

Đối với số tiền ghi bằng số, sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

Trường hợp có sai lệch giữa số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số thì số tiền được thanh toán là số tiền nhỏ hơn.

Chữ ký của người ký phát phải là chữ ký tay bằng bút mực hay bút bi theo chữ ký mẫu, kèm theo họ tên của người ký.

Khi người sử dụng séc viết séc sai thì phải huỷ bỏ bằng cách gạch chéo vào tờ séc trắng viết sai. Tờ séc viết sai hay bị hỏng phải được lưu giữ lại và trả lại cho người cung ứng séc.

+ Điều kiện để thực hiện hinh thức chi trả bằng séc.
Để thực hiện hình thức này, thì trước tiên, người mua phải có tiền ở tài khoàn tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn có thể phát hành séc hay tài khoản thanh toán.
Rủi ro của người bán trong trường hợp nhận séc là có thể khi người bán đem séc đến Nh để lĩnh tiền thì số dư trên tài khoản của người mua không còn hay không đủ để chi trả.
Để tránh rủi ro trên, mà trong một số trường hợp người bán phải yêu cầu người mua ký phát séc bảo chi chứ không phải là séc thông thường. Séc bảo chi tức là séc đó đã được NH đảm bảo chi trả.
Trong trường hợp này, người mua phải ký quỹ tại NH để thực hiện bảo chi séc.
thanh toán bằng sec rất dễ
+ khi thanh toán bằng sec thì có 4 đối tượng
- bên bán
- bên mua
- ngân hàng bên bán
- đơn vị thu hộ hay 1 đơn vị thanh toán hợp pháp
+ sau khi bên bán cung cấp dịch vụ hàng hóa cho bên mua thì bên mua làm những việc sau
1. làm thủ tục xin mua sec trắng tại đơn vị mà bên mua mở tài khoản. sau khi hoàn tất thủ tục thi
2. bên mua phát hành sec cho bên bán để thanh toán tiền hàng...
3. người thụ hưởng nộp sec vào đơn vị thu hộ hay nộp trực tiếp cho đơn vị thanh toán
4. đơn vị thu hộ sau khi kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ của tờ sec sẻ nhận thu hộ rồi gửi sec và bảng kê cho đơn vị thanh toán
5. đơn vị thanh toán trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người mua để trả cho người bán
xong rồi đó bạn
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement