chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By laichinh_gd
#92577 Số dư đầu tháng:TK331 (Dư Nợ):11.000 USDNgày 22/10 trong tháng công ty thu mua hàng hoá nhập kho trừ vào trước trả trước công ty X, giá mua là 15.000 USD.Tỷ giá quy đổi ghi trên hoá đơn là 15.7 USD. Hạch toán như thế nào anh/chi?
By Culvanawd
#92605 Trích:
Nguyên văn bởi Hà Khánh Lin Số dư đầu tháng:TK331 (Dư Nợ):11.000 USDNgày 22/10 trong tháng công ty thu mua hàng hoá nhập kho trừ vào trước trả trước công ty X, giá mua là 15.000 USD.Tỷ giá quy đổi ghi trên hoá đơn là 15.7 USD. Hạch toán như thế nào anh/chi?
bạn ơi bất có số lượng hàng ah`?
By manhcam1980
#92656 a/nợ 156 nợ 133 có 331 nhung khi thanh toán thì bù trừ:nợ 331 4000usd*tỷ giá có 111,112 4000usd*tỷ giáem cũng nên xem chênh lệch tỷ giá để đưa vào 635 và 515 nha! đó là chênh lệch giữa tỷ giá thì trường và tỷ giá ghi sổ.
By nguyenminhtruc_lt
#92675 Trích:
Nguyên văn bởi Hà Khánh Lin Số dư đầu tháng:TK331 (Dư Nợ):11.000 USD
Ngày 22/10 trong tháng công ty thu mua hàng hoá nhập kho trừ vào trước trả trước công ty X, giá mua là 15.000 USD.Tỷ giá quy đổi ghi trên hoá đơn là 15.7 USD. Hạch toán như thế nào anh/chi?
khi mua hàng
nợ 156
có 311: 15.000 usd*15.700- 11000 usd* tỉ giá tại thời (gian) điểm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement