chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Carlo
#88694 Trích: Nguyên văn bởi Kidmandang * Thử cái này nhé ku EVA!!!trong trường hợp thuế TNDN thì tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng VD trong năm 2006 thuế VAT còn được khấu trừ chuyển qua năm 2007 là 100tr, sau khi quyết toán thì một số hóa đơn đầu vào bị loại ra => số thuế VAT đầu vào chuyển qua 2007 chỉ còn 40tr !!! vậy trong trường hợp này pác Khách điều chỉnh thế nào ?/? ( không chơi 01/KHBS nhá vì 01/KHBS chỉ dùng điều chỉnh sai sót thuế của các kỳ trước - trước khi quyết toán thuế)Các khoản thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ theo quy định thì được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Định khoản Nợ TK 642:60trd Có Tk 133 :60trBạn thấy thế nào? Còn về TH thuế TNDN như ở tình huống trên thì do doanh nghề lỗ nên không phải nộp thuế và cũng không phải điều chỉnh gì.
By andoangian
#88729 Trích: Nguyên văn bởi Kidmandang * Thử cái này nhé ku EVA!!!trong trường hợp thuế TNDN thì tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng VD trong năm 2006 thuế VAT còn được khấu trừ chuyển qua năm 2007 là 100tr, sau khi quyết toán thì một số hóa đơn đầu vào bị loại ra => số thuế VAT đầu vào chuyển qua 2007 chỉ còn 40tr !!! vậy trong trường hợp này pác Khách điều chỉnh thế nào ?/? ( không chơi 01/KHBS nhá vì 01/KHBS chỉ dùng điều chỉnh sai sót thuế của các kỳ trước - trước khi quyết toán thuế)* Trong trường hợp bạn cyt3882 đưa ra thì theo pác Khách có thể hạch toán N821/C3334 được không ? Mong các pác cho ý kiến Em nghĩ trường hợp sau quyết toán thì số thuế VAT đầu vào giảm 60 triệu, khi đó kế toán điều chỉnh: nợ Tk 421/ có Tk 133: 60tr. cùng thời : Nợ TK 821/ có tk 347 (thuế TNDN hoãn lại phải trả), các bạn có ý kiến gì khác bất góp ý cho em với?
By nabela328
#88767 Trích: Nguyên văn bởi Kidmandang * Thử cái này nhé ku EVA!!!trong trường hợp thuế TNDN thì tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng VD trong năm 2006 thuế VAT còn được khấu trừ chuyển qua năm 2007 là 100tr, sau khi quyết toán thì một số hóa đơn đầu vào bị loại ra => số thuế VAT đầu vào chuyển qua 2007 chỉ còn 40tr !!! vậy trong trường hợp này pác Khách điều chỉnh thế nào ?/? ( không chơi 01/KHBS nhá vì 01/KHBS chỉ dùng điều chỉnh sai sót thuế của các kỳ trước - trước khi quyết toán thuế)* Trong trường hợp bạn cyt3882 đưa ra thì theo pác Khách có thể hạch toán N821/C3334 được không ? Mong các pác cho ý kiến Công ty đang bị lỗ thì làm gì phải nộp TTNDN hả bạn. Vì vậy bất thể hạch toán N821/C3334 được.
By Jayronn
#88779 Công ty tui vừa hòan thuế GTGT, trong truờng hợp mà số thuế GTGT đầu vào bị loại ra thì hạch tóan tòan bộ số thuế đó sang chi phí quản lý: Nợ TK 642 có TK 133
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Đúng vậy, bất điều chỉnh gì cả, đó là chi phí kế tóan còn cơ quan thuế laọi ra thì mình chỉnh trên quyết tóan thuế TNDN thôi
By girl_kotraitim_90
#88819 đúng là các khoản chi phí không hợp lý, hợp lệ vẫn được ghi lại trong hệ thống kế toán nội bộ của công ty để tính thực lãi. Nhưng phần chênh lệch giữa chuyện ghi nhận của kế toán và thuế ảnh hưởng đến phần thuế phải nộp do đó cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận thực, đúng không a?
By demlanhbang_91
#88825 minh cùng ý với ý kiến của bạn. cứ để nguyên thế kho vấn đề gì. khi quýet toán xong là xong năm đó khong phai điều chỉnh gì hết. chỉ phải hạch toán phàn thuế TNDN và thuế GTGT phải nộp hay số trước bị phạt sau quyêt toán thuế thôi.
By hoanghonmautim_cpk_py91
#88847 Trích: Nguyên văn bởi Kidmandang * Thử cái này nhé ku EVA!!!trong trường hợp thuế TNDN thì tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng VD trong năm 2006 thuế VAT còn được khấu trừ chuyển qua năm 2007 là 100tr, sau khi quyết toán thì một số hóa đơn đầu vào bị loại ra => số thuế VAT đầu vào chuyển qua 2007 chỉ còn 40tr !!! vậy trong trường hợp này pác Khách điều chỉnh thế nào ?/? ( không chơi 01/KHBS nhá vì 01/KHBS chỉ dùng điều chỉnh sai sót thuế của các kỳ trước - trước khi quyết toán thuế)* Trong trường hợp bạn cyt3882 đưa ra thì theo pác Khách có thể hạch toán N821/C3334 được không ? Mong các pác cho ý kiến * Bác ơi bác chắc nhầm lẫn chút xíu rồi. Như bác nói năm 2006 phần thuế GTGT còn được khấu trừ 100tr và kết chuyển sang năm 2007. Nhưng trong năm 2007 khi quyết toán thì phần thuế GTGT chỉ còn được khấu trừ 40tr. Như vậy, mình sẽ điều chỉnh như sau:Nợ chi phí tương ứng (632, 642,...)Có 133Tương ứng với khaỏn trước là 60tr* Còn 1 TH khác nữa, mình cũng vừa gặp vd, thay vì trong sổ sách đầu 2007 còn được khấu trừ là 100tr. Nhưng khi quyết toán lại phải nộp 10 tr. Thì lúc này, mình sẽ hạch toán như sau:Nợ CP tương ứngCó 133 : với khoản trước bị giảm 100tr& Thêm 1 bút toán nữa: N chi phí C33311: 10trĐây là khoản trước phải nộp lại sau quyết toán. Nhưng note đây không phải là khoản trước bị phạt nha.Vấn đề bác Dragon bàn đến ở đây là thuế GTGT
By Laurenz
#88851 Tui cùng ý với í kiến của pác dragon489. Đưa số lỗ đó qua năm khác hay quý khác và điều chỉnh lại cái 421. Thế là xong !!!
By Canning
#88889 Trích: Nguyên văn bởi Kidmandang * Thử cái này nhé ku EVA!!!trong trường hợp thuế TNDN thì tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng VD trong năm 2006 thuế VAT còn được khấu trừ chuyển qua năm 2007 là 100tr, sau khi quyết toán thì một số hóa đơn đầu vào bị loại ra => số thuế VAT đầu vào chuyển qua 2007 chỉ còn 40tr !!! vậy trong trường hợp này pác Khách điều chỉnh thế nào ?/? ( không chơi 01/KHBS nhá vì 01/KHBS chỉ dùng điều chỉnh sai sót thuế của các kỳ trước - trước khi quyết toán thuế)* Trong trường hợp bạn cyt3882 đưa ra thì theo pác Khách có thể hạch toán N821/C3334 được không ? Mong các pác cho ý kiến Thanks vì bác vừa hỏi. Em xin đưa ra ý kiến thế này:+Đối với TH cty3882 đưa ra em nghĩ có thể hạch toán N8211/C334: (86tr-46tr)*28% vì theo quyết toán của cơ quan thuế số thuế TNDN mình được miễn trừ chỉ được tính trên 46tr chứ không phải 86tr do vậy mình phải nộp thuế TNDN cho khoản TN 40tr.+ Đối với TH bác đưa ra em nghĩ mình hạch toán là N142,242/C133 sau đó được phân bổ dần vào giá vốn hàng bán hay chi phí của các kỳ kế toán sau: N632,627,641,642 C142,242Mong bác đưa ra nhận xét xem ý kiến của em đúng hay sai?
By Chet
#88923 Trích: Nguyên văn bởi Kidmandang * Thử cái này nhé ku EVA!!!trong trường hợp thuế TNDN thì tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng VD trong năm 2006 thuế VAT còn được khấu trừ chuyển qua năm 2007 là 100tr, sau khi quyết toán thì một số hóa đơn đầu vào bị loại ra => số thuế VAT đầu vào chuyển qua 2007 chỉ còn 40tr !!! vậy trong trường hợp này pác Khách điều chỉnh thế nào ?/? ( không chơi 01/KHBS nhá vì 01/KHBS chỉ dùng điều chỉnh sai sót thuế của các kỳ trước - trước khi quyết toán thuế)* Trong trường hợp bạn cyt3882 đưa ra thì theo pác Khách có thể hạch toán N821/C3334 được không ? Mong các pác cho ý kiến [b]Chào cả nhà! Hihi Để Thanh Hà suy nghĩ vừa chứ bất thể đưa ra ý kiến vội đuợcTheo Hà thì những khoản chi phí thuế mà bị loại như trên ta chỉ cần vào sửa lại ĐK la N811 là được. Tức đây là những khoản loại trừ khoi thuế TNDN.cÒN CHI PHÍ KẾ TOÀN NÌNH THƯỜNG
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement