chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Beornheard
#88304 cho mình hỏi, khi bán hàng vừa ghi nhận doanh thu thì thông thường phải ghi bút toán ghi nhận giá vốn, nhưng nếu công ty áp dụng giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia (nhà) quyền thì cuối tháng mới xác định được đơn giá xuất bình quân. vậy trong tháng khi ghi nhận giá vốn thì giá vốn được ghi nhận căn cứ vào đâu.
By damchet
#88342 Trích: Nguyên văn bởi phamanh85 cho mình hỏi, khi bán hàng vừa ghi nhận doanh thu thì thông thường phải ghi bút toán ghi nhận giá vốn, nhưng nếu công ty áp dụng giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia (nhà) quyền thì cuối tháng mới xác định được đơn giá xuất bình quân. vậy trong tháng khi ghi nhận giá vốn thì giá vốn được ghi nhận căn cứ vào đâu. tại sao giá vốn phải ghi giá bình quân????xuất ra giá nào thì ghi nhận lun giá vốn bằng giá đó. trừ trường hợp là giá hạch toán, đến cuối kỳ phải điều chỉnh lại theo giá thực tế.bác Khách lũy ý cho em nhé!
By diquabongtoi
#88365 nếu cty theo dõi HTK theo giá bình quân thì khi ghi nhận giá vốn được ghi nhận là giá bình quân.vì thế trong kỳ chưa xác định được giá BQ mà đến cuối kỳ mới tính ra được.vì thế mình mới hỏi là khi ghi nhận giá vốn trong kỳ thì giá vốn đó được lấy ở đâu.
By gaubong_mylove8z
#88398 Trích: Nguyên văn bởi phamanh85 nếu cty theo dõi HTK theo giá bình quân thì khi ghi nhận giá vốn được ghi nhận là giá bình quân.vì thế trong kỳ chưa xác định được giá BQ mà đến cuối kỳ mới tính ra được.vì thế mình mới hỏi là khi ghi nhận giá vốn trong kỳ thì giá vốn đó được lấy ở đâu. nếu cty sử dụng giá bình quân thì đến cuối kỳ khi tính được giá bình quân mới ghi nhận giá vốn chung cho các lần bán...
By connit_bietchat2001
#88418 Trích: Nguyên văn bởi phamanh85 nếu cty theo dõi HTK theo giá bình quân thì khi ghi nhận giá vốn được ghi nhận là giá bình quân.vì thế trong kỳ chưa xác định được giá BQ mà đến cuối kỳ mới tính ra được.vì thế mình mới hỏi là khi ghi nhận giá vốn trong kỳ thì giá vốn đó được lấy ở đâu. Trong kỳ, khi có phát sinh doanh thu bán hàng, thông thường bạn sẽ hạch toán cho doanh thu và cho giá vốn, nhưng bạn sẽ để phần giá vốn ở đó, không điền gì hết, đến cuối kì khi xđ dc giá vốn thì bạn điền vào, vì bạn lên bảng CĐKT ở cuối kì mà, đâu có phải trong kì giám đốc bắt bạn phải lập bảng CĐKT đâu. Thân :)
By tthuythusaothuy2004
#88459 Trích: Nguyên văn bởi phamanh85 nếu cty theo dõi HTK theo giá bình quân thì khi ghi nhận giá vốn được ghi nhận là giá bình quân.vì thế trong kỳ chưa xác định được giá BQ mà đến cuối kỳ mới tính ra được.vì thế mình mới hỏi là khi ghi nhận giá vốn trong kỳ thì giá vốn đó được lấy ở đâu. nếu ghi nhận giá vốn trong kỳ thì bạn chỉ ghi giá tạm tính rồi đến cuối kỳ cân đối lại sau.nhưng nên để cuối kỳ mới ghi giá vốn thực tế vào thì đỡ lằng nhằng hơn bạn ah.như ở trên có bạn nói là để trống rồi cuối kỳ điền vào mình thấy cách này cũng được đấy. chúc bạn thành công!
By nancy_nguyen1212
#88476 Trích: Nguyên văn bởi phuongthu tại sao giá vốn phải ghi giá bình quân????xuất ra giá nào thì ghi nhận lun giá vốn bằng giá đó. trừ trường hợp là giá hạch toán, đến cuối kỳ phải điều chỉnh lại theo giá thực tế.bác Khách lũy ý cho em nhé! cái này có 2 cách:1. Mình tạm tính giá vốn rùi ghi nhân. Cuối kỳ ghi bút toán điều chỉnh nếu có chênh lệch so với giá tạm tíh.2. Cuối kỳ bạn ghi 1 thể luôn sau khi vừa tính dc giá vốn 1 cách chình xác! vì tính giá bình quân nên giá vốn của All mặt hàng là tương tự nhau mà. Chỉ cần 1 bút toán ghi nhận là ok!Mình thích cách 2. Hee!
By Valentin
#88500 Trích: Nguyên văn bởi phuongthu tại sao giá vốn phải ghi giá bình quân????xuất ra giá nào thì ghi nhận lun giá vốn bằng giá đó. trừ trường hợp là giá hạch toán, đến cuối kỳ phải điều chỉnh lại theo giá thực tế.bác Khách lũy ý cho em nhé! Xuất kho theo pp BQGQ thì tới cuối tháng khi vừa xác định đươc giá XK mình mới định khoản bút toán ghi nhận giá vốn chứ.Còn trong tháng mình chỉ ghi nhận số lượng xuất bán thôi.Cuối kỳ mình sẽ cộng lại tất cả số lượng vừa xúât bán và nhân với giá XK.Như vậy mình vừa xác định được 632 rồi.Ah định khoản như vậy nè :Nợ TK 632 Có TK 155 ( Nếu xuất thông wa kho) Có TK 154 ( Xuất bán trực tiếp) Có TK 157 ( Gửi bán )Ah còn nếu có trường hợp trả lại hàng thì mình phải ghi giảm 632Nợ TK 155 Có TK 632
By Engel
#88522 Trích: Nguyên văn bởi phamanh85 cho mình hỏi, khi bán hàng vừa ghi nhận doanh thu thì thông thường phải ghi bút toán ghi nhận giá vốn, nhưng nếu công ty áp dụng giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia (nhà) quyền thì cuối tháng mới xác định được đơn giá xuất bình quân. vậy trong tháng khi ghi nhận giá vốn thì giá vốn được ghi nhận căn cứ vào đâu. - Với câu hỏi này, mình cùng ý với cách giải quyết của Xạo, nếu áp dụng bình quân gia (nhà) quyền cả kỳ thì hay là để lại cuối kỳ ghi nhận giá xuất hay là ghi nhận giá tạm tình rồi cuối kỳ làm bút toán điều chỉnh. Cái này sảy ra bất chỉ với hàng xuất bán mà cả với nguyên vật liệu xuất dùng. - Việc hạch toán cùng thời bút toán ghi nhận doanh thu với bút toán ghi nhận giá vốn chỉ sảy ra khi hạch toán hàng còn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên còn áp dụng kiểm kê định khi thì bất ghi nhận cùng thời như vậy. Mà đầu kỳ hay cuối kỳ mới có bút toán ghi nhận vào giá vốn.
By connit_bietchat2001
#88529 nếu tính giá bình quân cuối kỳ thì trong kỳ bạn ghi nhận số lượng xuất để theo dõi và cuối kỳ bổ sung giá vốn hàng bán vào thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement