chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Hình đại diện của thành viên
By su_chaly
#604328 Mọi người giúp mình trả lời câu này với :((
TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT VỀ SỰ THAY ĐỔI TỶ LỆ TRÍCH THEO LƯƠNG SẼ ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.
thanks m.ng` trc ạ <3
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#604333 Bạn hỏi câu này rộng quá. Tốt nhất nên xem đề tài này
Mình đính kèm

BÁO CÁO
"TlềN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎ AN PHảl TRÍCH THEO LƯƠNG"
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement