chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Maralyn
#83384 Hiện nay, khi vay ngân hàng thì trước sẽ bất trực tiếp chuyển vào tài khoản người vay,mà ngân hàng giữ số trước đó. Mà khi cần người vay sẽ rút trước thông qua sự kiểm soát của ngân hàng. Chứng từ chỉ có hợp cùng vay.Vậy khi định khoản ta thể hiện thế nào???Thứ 1: Làm sao để chứng minh mình có trước sau khi vay:N ???C 311Thứ 2: Khi thanh toán hay mua phát sinh ta trả bằng trước vay thì định khoản như thế nào??Cần nhất là Tên tài khoản.Xin pà con giúp đỡ.__________________
By hoanganhhpman
#83390 Trích: Nguyên văn bởi hoangdebmt Hiện nay, khi vay ngân hàng thì trước sẽ bất trực tiếp chuyển vào tài khoản người vay,mà ngân hàng giữ số trước đó. Mà khi cần người vay sẽ rút trước thông qua sự kiểm soát của ngân hàng. Chứng từ chỉ có hợp cùng vay.
Vậy khi định khoản ta thể hiện thế nào???
Thứ 1: Làm sao để chứng minh mình có trước sau khi vay:
N ???
C 311
Thứ 2: Khi thanh toán hay mua phát sinh ta trả bằng trước vay thì định khoản như thế nào??
Cần nhất là Tên tài khoản.Xin pà con giúp đỡ.
__________________ nếu tớ bất nhầm t hì hợp cùng của bạn là hợp cùng hạn mức. khi bạn vay từng khế ước khoản trả khách hàng thì sẽ lấy từ hợp cùng nay ra đúng bất ?
bạn chỉ cần hạch toán số trước trên khế ước thui , cũng như khi thanh toán hay mua phát sinh trả bằng trước vay .
N 331 - Phải trả người bán
C 311 - vay ngắn hạn , 342 - vay trung và dài hạn , ....
By Oliverios
#83396 Thank bạn. Định khoản của bạn trả toàn đúng. . tui vừa đi đúng đường rồi
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
Trích: Nguyên văn bởi phinguyen Khi ký hợp cùng vay chưa nhận trước không cần hạch toán vì chưa phát sinh khoản vay. Khi nhận trước vay để trả KH theo chứng từ : 1. Nếu chuyển trả thẳng KH bất qua TK trước gửi ghi N331/C311 or 341; 2. Nếu qua TK trước gửi : N112/C311,341 cùng thời N331/C112. Định khoản đầu tiên đúng rồi. Con cái thứ 2 thì qua phát sinh mình thấy bất dùng được vì thực trong tài khoản tại ngân hàng bất có tiền, nên bất có sổ phụ thể hiện khoản này.Không dùng định khoản này được
By Chetan
#83419 Trích: Nguyên văn bởi hoangdebmt Thank bạn. Định khoản của bạn trả toàn đúng. . tui vừa đi đúng đường rồi-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-Định khoản đầu tiên đúng rồi. Con cái thứ 2 thì qua phát sinh mình thấy bất dùng được vì thực trong tài khoản tại ngân hàng bất có tiền, nên bất có sổ phụ thể hiện khoản này.Không dùng định khoản này được Cái này còn tuỳ hoangdepmt nhé. DN mình thường yêu cầu NH chuyển từ TK trước vay sang TK trước gửi ( thể hiện đủ cả khoản vay trên sổ phụ NH ) sau đó viết UNC chuyển trả cho KH ( cái này có lẽ máy móc? ). Nên mình mới đưa ra 02 trường hợp.
By leminhbui
#83421 Khi ký hợp cùng vay chưa nhận trước không cần hạch toán vì chưa phát sinh khoản vay. Khi nhận trước vay để trả KH theo chứng từ : 1. Nếu chuyển trả thẳng KH bất qua TK trước gửi ghi N331/C311 or 341; 2. Nếu qua TK trước gửi : N112/C311,341 cùng thời N331/C112.
By giet_nguoi
#83465 Chỉ định khoản N331/C341 hay 311 bởi vì khi NH giải ngân thì chuyển trêntrwcj tiếp cho người bán không qua TKTGNH nên không thể ĐK N112/C341 of 311 và cùng thời N331/C112 được đâu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement