chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Chago
#82028 Bạn chuyện gì phải lo tài khoản 334 theo mình biết là thường bất có số dư đâu bạn
By dochinhha
#82032 Trích: Nguyên văn bởi taxuanbui.kt Bạn chuyện gì phải lo tài khoản 334 theo mình biết là thường bất có số dư đâu bạn Chào tất cả người. Chúc tất cả người cuối tuần vui vẻ.Mình nghĩ rằng TK 334 thường có số dư đó, vì (nhiều) đa phần DN thường chi lương vào ngày đầu tháng của tháng sau. Ví dụ:lương tháng 12 sẽ được chi vào ngày 05-10 tháng 01 cho nên nó sẽ có số dư. Số dư Nợ phản ánh:-Các khoản trước lương, trước công, trước thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác vừa trả, vừa chi, vừa ứng trước cho người lao động;-Các khoản khấu trừ vào trước lương, trước công của người lao động.Số dư Có phản ánh:- Các khoản trước lương, trước công, trước thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động.Không có số dư phản ánh : -Số phải trả = số vừa trả cho người lao động.
By Erland
#82053 Trích: Nguyên văn bởi kimbinh093 Chào tất cả người.Em có vấn đề thắc mắc mong tất cả người chỉ bảo.Đến thời (gian) điểm cuối năm 31/12 chi hết lương tháng 12 dẫn đến TK 3341 bất có số dư, lúc này TK 3341 bất có số dư là đúng hay sai? trong trường hợp nào thì 3341 bất có số dư? có đúng bất khi người ta nói rằng: tháng nào tui trả hết tháng đó nên bất có số dư. Bình thường mà bạn, nếu trên HĐLĐ bạn ghi ngày trả lương cho nhân viên là vào ngày cuối tháng thì TK 334 vào thời (gian) điểm đó = 0, còn nếu là ngày 5 hay 10 tháng sau thì TK 334 vẫn còn số dư bên có vào cuối tháng đó sang ngày 5 hay ngày 10 tháng sau bạn thanh toán đủ lương cho nhân viên thì TK334=0.
By Trentin
#82058 ở công ty của mình cứ vào ngày mùng 5 hàng tháng sẽ trả lương của tháng trước cho nhân viên và bon mình tính số trước đó vào chí phí của tháng trước đó vì thế tk 334 bất còn số dư đâu.
By bexinh_betaplove2008
#82071 Trích: Nguyên văn bởi buithituoi ở công ty của mình cứ vào ngày mùng 5 hàng tháng sẽ trả lương của tháng trước cho nhân viên và bon mình tính số trước đó vào chí phí của tháng trước đó vì thế tk 334 bất còn số dư đâu. Đến cuối tháng tính lương sang đầu tháng (5) chi lương thì mới hết không có số dư chứ (từ 01 - 04 vẫn còn số dư của 334)
By tthuythusaothuy2004
#82078 ở công ty của mình cứ vào ngày mùng 5 hàng tháng sẽ trả lương của tháng trước cho nhân viên và bon mình tính số trước đó vào chí phí của tháng trước đó vì thế tk 334 bất còn số dư đâu.
By Karlens
#82088 Theo các kế toán lâu năm họ thường kê khai chi trả lương cho công nhân viên vào cuối tháng. TK 334 phản ánh lương trả cho công nhân viên đúng không, nếu đến ngày lãnh lương bạn bất lãnh và bất ký nhận thì ai là người chịu thiệt, bạn hiểu ý tui chứ, Kế toán thường giản đơn tất cả thứ , để sổ sách rõ ràng nên những thứ đó họ bất làm khó khăn cho mình nên thường bất có số dư
By Romain
#82094 Theo Quy đinh của Bộ Tài chính thì trước lương và các khoản phải trả cho người lao động của năm trước thanh toán trong thời (gian) gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán năm. Thực tế trong các DN TK 334 thường xuyên (dư có) vì đến ngày cuối tháng, cuối quý hay cuối năm do chưa thanh toán hết cho CB CNV vì nhiều lý do nhưng DN phải dự kiến trích đủ chi phí phải trả vào chi phí trong năm.
By Camdin
#82100 DN bạn làm ăn quá chuẩn còn gì! không nợ lương CBNV thì còn lo gì! Dư hay không thì bạn hạch toán thì biết ngay thôi!
By thantinhtinh_012
#82123 Trích: Nguyên văn bởi kimbinh093 Chào tất cả người.Em có vấn đề thắc mắc mong tất cả người chỉ bảo.Đến thời (gian) điểm cuối năm 31/12 chi hết lương tháng 12 dẫn đến TK 3341 bất có số dư, lúc này TK 3341 bất có số dư là đúng hay sai? trong trường hợp nào thì 3341 bất có số dư? có đúng bất khi người ta nói rằng: tháng nào tui trả hết tháng đó nên bất có số dư. Mình bổ sung thêm, nếu công ty bạn trả lương vào ngày mùng 5 hay mùng 10 tháng kế tiếp thì tài khoản 334 có số dư nha, còn nếu bạn trả vào ngày cuối tháng làm chuyện thì bất có số dư nữa.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement