chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Covey
#81908 Chào tất cả người.Em có vấn đề thắc mắc mong tất cả người chỉ bảo.Đến thời (gian) điểm cuối năm 31/12 chi hết lương tháng 12 dẫn đến TK 3341 bất có số dư, lúc này TK 3341 bất có số dư là đúng hay sai? trong trường hợp nào thì 3341 bất có số dư? có đúng bất khi người ta nói rằng: tháng nào tui trả hết tháng đó nên bất có số dư.
By Castle
#81930 chi trả hết lương cho nhân viên rồi nên tk 334 không có số dư là đúng rồi.
By Stanwik
#81940 TK 334 bất có số dư đâu bạn, trừ trường hợp tháng đó bạn chưa trả hết lương còn nợ nhân viên thôi.Hơn nữa cuối tháng bạn đều phải kết chuyển 334 về tài khỏan chi phí.
By Neff
#81959 Tài khoản 3341: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghề về trước lương, trước thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên. Từ điều trên bạn dễ dàng nhận thấy nếu lương và các khoản trích theo lương + thưởng cho công nhân vừa được trả hết thì sẽ bất có số dư cuối kỳ. Điều đó cũng bất có gì là quá ngạc nhiên. Tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết, bởi thực tế ít rất khi có doanh nghề nảo đó lại bất nợ lương và các khoản trích theo lương của công nhân viên khi đến tháng làm việc. Còn một trường hợp nữa trên lý thuyết có còn tại đó là: TK 334 có số dư cuối kỳ bên nợ.Số dư bên Nợ Tài khoản 334 rất cá biệt - nếu có phản ánh số trước đã trả lớn hơn số phải trả trước lương, trước công, trước thưởng và các khoản khác cho người lao động. Nhưng cái ấy có ngoài thực tế không nhỉ? Mình bó tay thôi, chưa thấy lần nào. Nếu anh em trong nghề kế toán có thấy thì chỉ cho mình coi với nha.Thank các bạn vừa đọc bài của mình.
By Finleigh
#81970 KT 3341 bất có số dư khi cty vừa trả lương cho CBCNV. Còn trường hợp nợ thì vẫn có số dư
By Egerton
#81977 TK 334 bất có số dư trừ bay bạn nợ lương công nhân, nhưng TK 334 luôn được tính vào chi phí của tháng đó , còn chuyện bạn trả lương hay bất thì mới biết dư hay không? Thường khi hạch toán 334 vào chi phí thì người ta cũng thường chi luôn VD Nợ TK 622,642... Có TK 334 đây là số lương phải trả trong tháng Nếu trả lương trong tháng ghi : Nợ TK 334 Có TK 111,112 Nếu bất trả trong tháng đó thì ghi có TK 334, treo ở đó .Thân
By vietnam
#81987 Thân chào tất cả ngườiMong anh chị giúp Nộp kê khai thuế TNCN xong, vậy làm thế nào mà thuế có thể biết thông tin ghi trên đó là chính xác, có phải sẽ đến cty kiểm tra bảng lương và hợp cùng lao động? Thuê nhân công ngoài thi kê không làm saosao bất biết nhiều quá vậy nèThank anh chị nhiều
By Dunixi
#81996 sao "Cavato" nói nghe lạ quá sao lại cuối tháng kết chuyển tài khoản 334 về chi phí chứ. bạn phải hạch toán trước lương vào các khaon chi bay vào đầu tháng chứ sau đó cuôi tháng bạn phát lương bàng trước mặt hay chuyển khoản. bên cty mình Tk 334 cuôi tháng đều cos số dư có.VD đầu tháng ngày 31/8 Đk: Nợ 642: 10000000 - Có 334 :10000000Ngày 10/9 trả lương tháng trước Đk: Bợ 334:10000000, Có 111,112: 10000000
-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-' + '-
a quên mình nhầm cuối tháng này mình định khoản lương vào chi phí sang đầu tháng sau minh trả lương thì ĐK như tren ay
By Parnall
#82015 334 là một tài khoản có phát sinh cả số dư nợ và số dư có. Theo QĐ 15 kết cấu tài khoản này cho phép phát sinh 2 số dư trên. Theo mình được biết thì số dư bên có là đương nhiên là khoản tính lương cho nhân viên nhưng chưa thanh toán tại thời (gian) điểm lên báo cáo. Còn số dư bên nợ phát sinh như trả thừa cho nhân viên còn được hiểu là khoản ứng trước trước lương của cán bộ nhân viên (thường nhân viên được ứng trước lương theo quy định của thủ trưởng đơn vị làm gia (nhà) tăng sự gắn bó đối với nhân viên giúp đỡ họ khi gặp những khó khăn trong tài chính - chưa đến hạn thanh toán mà nhân viên có nhu cầu)
By Garnell
#82018 Đúng rồi.Mình cũng nghĩ như thế,vào cuối năm thì công ty trả hết lương cho người lao đọng và công nhân viên nên sang năm mới thì TK 334 này bất có số dư là đúng rồi.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement