chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Brantley
#81751 ai ơi giúp mình với.mình có bài tập này:tình hình TSCĐHH của doanh nghề đầu tháng 9 nguyên giá 3.000.000giá trị hao mòn :800.000trong tháng 9 có nghề vụ kinh tế sau: 1.ngày 6/9 thanh lý 1 máy phát điện sử dụng ở bộ phận sản xuất có nguyên giá 200.000 và vừa trích đủ khấu hao từ tháng 5. Chi phí vận chuyển vừa trả bằng trước mặt gồm cả thuế GTGT 10% là 1.320. người mua vừa chấp nhận với giá chưa thuế là 6.500 thuế GTGT 10%.2. ngày 28/9 nhận viện trợ từ nước ngoài 1 ô tô sử dụng cho hoạt động quản lý doanh nghiệp. nguyên giá được xác định là 360.000, thời (gian) gian sử dụng dự kiến là 10 năm.tính mức khấu hao TSCĐ phải trích cho tháng 9 biết tháng 9 có 30 ngày.biết tháng 8 không có biến động TSCĐvà mức khấu hao đó trích cho các bộ phận như sau: bộ phận sx 52.000, bộ phận bán hàng 26.000, bộ phận quản lý doanh nghề 30.000. định khoản và phản ánh vào tài khoản.
By Webbestre
#81772 số khấu hao tháng này: bộ phận sản xuất:52.000, bộ phận bán hàng: 26.000 bộ phận quản lý doanh nghiệp: 30.000 + (360.000 X 10%)x3/12/30=30.300
By saina9x
#81835 nợ tk 627:52000nợ tk 642:30300nợ tk 641:26000 có tk 214:(cộng lại)
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement