chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
Nội quy chuyên mục: Ai có thắc mắc về thuế, kế toán xin mời vào mục hỏi đáp Thuế & Kế toán

Mục này chỉ dành để Chia sẻ tài liệu Nguyên lý kế toán, kế toán, kiểm toán tại đây
By Kirkland
By Dermot
#79282 chiết khấu thương mại dn mình được hưởng ghi:nợ 111,112,131có 152, 153có 133
By Igasho
#79299 Trích: Nguyên văn bởi mondeo Chiết khấu thương mại DN được Hưởng thì Ghi nợ 511 hay 521??? giải thích jum em nha Nếu chiết khấu thương mại mà mình đươc hưởng thì ĐKnợ tk 111có tk 515có tk 133Còn mình chiêt khấu thương mại cho người ta thì ĐKnợ tk 521nợ tk 3331có tk 111,131,112
By Grady
#79335 Trích: Nguyên văn bởi gyganet Nếu chiết khấu thương mại mà mình đươc hưởng thì ĐKnợ tk 111có tk 515có tk 133Còn mình chiêt khấu thương mại cho người ta thì ĐKnợ tk 521nợ tk 3331có tk 111,131,112 Theo mình lại định khoản thế này:Nếu chiết khấu thương mại minh được hưởng:Nợ TK 331,111,112Có TK 156Có TK 133Nếu mình phải chiết khấu thương mại cho KH:Nợ TK 521Nợ TK 133Có TK 131,111,112
By tophuong
#79349 Trích: Nguyên văn bởi dangminhthu Theo mình lại định khoản thế này:Nếu chiết khấu thương mại minh được hưởng:Nợ TK 331,111,112Có TK 156Có TK 133Nếu mình phải chiết khấu thương mại cho KH:Nợ TK 521Nợ TK 133Có TK 131,111,112 nếu gyganet và dangminhthu hợp lại thì đúng...nv1 dangminhthu đúng, nv2 thì gyganet đúng!!!... chỗ giảm trừ doanh thu thì giảm thuế đầu ra chứ !!!...em nghĩ thế , các anh chị ai còn ý kiến gì khác bất ah?
By Placido
#79354 Chiết khấu tm mình được hưởng mà bạn cho vào có 156 là sai, mình được huởng mà tự nhiên hàng hoá giảm là sao .Không hiểu
By Culbart
#79399 Trích: Nguyên văn bởi gyganet Nếu chiết khấu thương mại mà mình đươc hưởng thì ĐKnợ tk 111có tk 515có tk 133Còn mình chiêt khấu thương mại cho người ta thì ĐKnợ tk 521nợ tk 3331có tk 111,131,112 Chiết khấu thương mại mình dược hưởng thì ĐKNơ tk111,331,112có tk 156có tk 133(nếu DN nộp thuế theo PP khấu trừ)Chiết khấu cho Khách hàng ghiNợ tk 521Nợ tk 3331Có TK 111,131,112Chiết khấu thanh toán mình được hưởng thì mới ghi là:Nợ tk 111,331,112Có tk515Chiết khấu thanh toán cho Khách hàng thì ghi Nợ tk 635Có TK 111,131,112chúc các bạn thành công
By viet_team
#79431 Trích: Nguyên văn bởi LamKhanh87 Anh ơi! Thế chiết khấu mua và chiết khấu bán thì hiểu thế nào ah? Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghề bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. chiết khấu người mua là khoản chiết khấu mà người bán giảm giá cho người muacòn chiết khấu bán là... bất có bạn ơi. làm ji có chiết khấu bán
By dotavn
#79456 Trích: Nguyên văn bởi LamKhanh87 Anh ơi! Thế chiết khấu mua và chiết khấu bán thì hiểu thế nào ah? Người ta không gọi là chiết khấu hàng bán mà gọi là giảm giá hàng bán bạn à( là khoản giảm trừ cho ng mua do hàng hoá kém phẩm chất, sai quy cách hay giao hàng không đúng quy định trong hợp đồngCòn chiết khấu thanh toán là khoản trước người bán giảm trừ cho ng mua, do ng mua thanh toán trước mua hàng trước thời (gian) hạn hợp đồng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement