Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tieuly_hihihaha
#940697 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Trên cơ sở lý thuyết về tạo động lực, luận văn “Tạo động lực cho người lao
động tại công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô” được tiến hành với mục đích
khảo sát, đánh giá của người lao động về công tác tạo động lực tại công ty.
Luận văn dựa theo mô hình nghiên cứu của Tan Teck - Hong và Amna
Waheed, đồng thời áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính, định lượng, và
có điều chỉnh một số biến quan sát trong từng nhân tố cấu thành phần tạo động lực để
phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Mô hình nghiên cứu thành phần tạo động lực
bao gồm bởi 11 nhân tố chính: (1) Bản chất công việc, (2) Điều kiện làm việc, (3)
Lương, (4) Mối quan hệ với đồng nghiệp, (5) Mối quan hệ với cấp trên, (6) Chính sách,
(7) An toàn trong công việc, (8) Thăng tiến, (9) Thành đạt, (10) Phát triển
nghề nghiệp, (11) Chính sách.
Sau khi thu thập dữ liệu, tác giả đã sử dụng phần mềm thống kê SPSS để
kiểm tra độ tin cậy, đúng đắn của dữ liệu và tiến hành kiểm định giả thiết. Kết quả
nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố tác động đáng chú ý đến tạo động lực của người
lao động là: (1) Công việc, (2) Môi trường làm việc, (3) Lương, (4) Mối quan hệ
với đồng nghiệp, (5) Chính sách. Nhân tố “Mối quan hệ với cấp trên” của người lao
động có tác động không đáng chú ý đến tạo động lực làm việc của người lao động.
Từ kết quả nghiên cứu, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm duy trì, nâng
cao hơn nữa công tác tạo động lực làm việc cho nguời lao động trong công ty.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát huy nhân tố con người là một vấn đề rất rộng lớn và phức tạp. Làm thế nào
để phát huy nhân tố con người để họ phục vụ tốt nhất cho sự phát triển kinh tế của
đất nước đang là một vấn đề đặt ra cần được nghiên cứu tương đối cơ bản. Đại
hội VI của Đảng đã nhấn mạnh việc phát huy nhân tố con người. Đến các đại hội
tiếp theo của Đảng, vấn đề đó được kế tục và phát triển theo một quan điểm nhất
quán, trở thành chiến lược vì con người và dựa vào con người. Nguồn lực con
người là nguồn lực quý giá của mỗi quốc gia cũng như của mỗi doanh nghiệp. Nó
mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Một doanh nghiệp
muốn phát triển đi lên thì phải sử dụng triệt để nguồn lực con người. Nước ta là
nước có lợi thế so sánh về nguồn lực con người, nhưng làm thế nào để tận dụng lợi
thế so sánh này là một vấn đề không phải dễ. Trên thực tế đang diễn ra những cách
làm khác nhau để phát huy nhân tố con người, trong đó những biện pháp tạo động
lực cho người lao động được chú ý. Một doanh nghiệp phát triển là một doanh
nghiệp biết sử dụng nguồn lực con người.
Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô ( Thương hiệu “ Đôi Đũa Vàng”)
qua hơn 12 năm hoạt động đã tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực :
Thực phẩm chế biến và thực phẩm đông lạnh. Các sản phẩm của công ty đã có mặt ở
hầu hết các hệ thống siêu thị lớn của hai miền đất nước như: Metro, Big C, Fivimart,
Intimex…
Sự phát triển lớn mạnh của công ty có sự đóng góp không hề nhỏ của một
nguồn lực - đó chính là con người. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề
nguồn nhân lực nên ngay từ khi được thành lập công ty đến nay đã không ngừng
chú ý quan tâm, chăm lo đời sống của nhân viên, tạo cho nhân viên môi trường làm
việc chuyên nghiệp cùng nhiều ưu đãi khác để nhân viên có động lực làm việc tốt
hơn. Tuy nhiên trong công tác tạo động lực cho nhân viên của công ty hiện nay vẫn
còn một vài vấn đề cần được quan tâm, giải quyết. Đây không chỉ là vấn đề
quan trọng đối với tất cả các công ty nói chung, mà đối với công ty TNHH chế biến
thực phẩm Đông Đô nói riêng, đây là vấn đề rất cần thiết, nhằm giúp công ty ngày
càng khẳng định hơn vị thế của mình trên thương trường với đội ngũ lao động lớn
mạnh cả về chất và lượng. Đây là lý do tác giả chọn để nghiên cứu đề tài: “Tạo
động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô”
 Sự phù hợp của tên đề tài với chuyên ngành đào tạo
Trong chương trình đào tạo chuyên ngành QTKD, tất cả các trường đều đưa
vào giảng dạy và nghiên cứu về môn học Quản trị nguồn nhân lực một cách có hệ
thống. Điều này cho thấy tầm quan trọng về quản trị nguồn nhân lực đối với mỗi
doanh nghiệp. Quản trị con người làm sao để họ phát huy được hết sức mạnh của
mình, làm sao để họ gắn bó lâu dài với công ty, vấn đề này không phải doanh
nghiệp nào cũng làm được. Chính vì vậy công tác tạo động lực cho người lao động
là vấn đề cần được chú trọng, quan tâm một cách nghiêm túc. Vì thế đề tài tác
giả nghiên cứu là đề tài hoàn toàn phù hợp với chuyên ngành đào tạo QTKD.
 Câu hỏi nghiên cứu
- Làm thế nào để tạo động lực làm việc cho người lao động trong công ty TNHH
chế biến thực phẩm Đông Đô?
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu: Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy tạo
động lực cho người lao động tạo ra giá trị cho đơn vị tại công ty TNHH chế biến
thực phẩm Đông Đô.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực hiện được mục đích nghiên cứu thì cần
thực hiện các nhiệm vụ sau:
 Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về động lực và tạo động lực cho
người lao động.
 Phân tích thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty
TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô và các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động
lực lao động.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi về không gian:
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để tạo động lực cho người lao động tại công
ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô.
- Phạm vi về thời gian:
Giai đoạn nghiên cứu từ năm 2012-2014 và ứng dụng các giải pháp từ năm 2016-
2020
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Công tác tạo động lực cho người lao động trong công ty TNHH chế biến thực
phẩm Đông Đô.
4. Những đóng góp của luận văn nghiên cứu
- Hệ thống cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho người lao động.
- Tìm hiểu các yếu tố tạo nên động lực làm việc của người lao động trong công ty
TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô.
- Đánh giá những hạn chế và những thành công trong công tác tạo động lực làm
việc của người lao động trong công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô.
- Đưa ra những kiến nghị cũng như những giải pháp nhằm nâng cao công tác tạo
động lực làm việc cho người lao động trong công ty TNHH chế biến thực phẩm
Đông Đô trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020.
5. Kết cấu luận văn
Phần mở đầu
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về tạo động lực cho
người lao động
Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH
chế biến thực phẩm Đông Đô.
Chương 4: Kết luận và kiến nghị giải pháp
Kết luận
Tài liệu tham khảo

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By sontruongpros
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015367 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement