Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By qt15gdinhdinhdinh
#937774 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Hoàn thiện công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân lực tại nhà hàng HTX (Hợp tác xã) ăn uống của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HTX
Luận văn tốt nghiệp Tháng 5/ 2011 Hoàn thiện công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng nhân lực tại nhà hàng HTX ăn uống CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ BỐ TRÍ, SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI NHÀ HÀNG HỢP TÁC XÃ ĂN UỐNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HỢP TÁC X ............................ 1 2.1 Thực trạng nguồn nhân lực tại nhà hàng HTX ăn uốn .......................... 1 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của nhà hàn ....................................... 1 2 . 1 . 2 B ộ m á y t ổ c h ứ c n h â n s ự c ủ a n h à h à n .............................................. 1 2.2 Công tác tuyển dụng nhân lực trong nhà hàn ......................................... 1 2.2.1 Xác định nhu cầu tuyển dụn .................................................................. 1 2.2.2 Xác định tiêu chí tuyển dụng và đưa ra bản mô tả công việ .................. 1 2.2.3 Lập kế hoạch tuyển dụn ........................................................................ 1 2.2.4 Nguồn tuyển dụng của nhà hàng ........................................................... 1 2.2.5 Thông báo tuyển dụng ........................................................................... 1 2.2.6 Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ ............................................................... 1 2.2.7 Tiến hành quá trình tuyển dụn ............................................................... 2 2.2.8 Nhà hàng cũng đưa ra các định hướng đối với nhân viên mới .............. 2 2.3 Công tác bố trí và sử dụng nhân lực trong nhà hàng HTX ăn uốn ....... 2
- Tuyển dụng được coi là điều kiện tiên quyết cho sự thắng lợi của bất kì tổ chức nào bởi vì mọi hoạt động là do con người thực hiện và con người chỉ có thể hoàn thành được mục tiêu của tổ chức khi đáp ứng được nhu cầu công việc.. - Tuyển dụng thành công giúp cho tổ chức tránh những chi phí rủi ro như: Tuyển lại, mới tuyển, sa thải, sản phẩm dịch vụ hỏng, mất chữ tín đối với khách hàng..
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement