Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tocngan_raudai
#937371 Download miễn phí Luận văn Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà NộiMục lục
Chương 1
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 3
1.1. Các khái niệm 3
1.1.1. Nguồn nhân lực trong tổ chức 3
1.1.2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển NNL 5
1.2.1. Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp 5
1.2.1.1. Mục tiêu, chiến lược, chính sách của doanh nghiệp 5
1.2.1.2. Qui mô, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 5
1.2.1.3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 6
1.2.1.5. Nguồn nhân lực của doanh nghiệp 7
1.2.1.6. Khả năng tài chính của doanh nghiệp 7
1.2.2. Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp 8
1.2.2.1. Nhân tố thuộc thị trường lao động 8
1.2.2.2. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ 8
1.3. Nội dung của công tác đào tạo và phát triển NNL 9
1.3.1. Tiến trình đào tạo và phát triển NNL 9
1.3.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo 10
1.3.1.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo 10
1.3.1.4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 12
1.3.1.5. Dự tính chi phí đào tạo và phát triển 12
1.3.1.6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 12
1.3.1.7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 13
1.3.2. Phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 15
1.3.2.1. Đào tạo trong công việc (O.J.T – On the Job training ) 15
1.3.2.2. Đào tạo ngoài công việc 18
1.4. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển NNL trong doanh nghiệp 20
1.4.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển NNL trong doanh nghiệp 21
1.4.2. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội 21
Ch­¬ng 2 23
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 23
2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 23
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CPDVDLĐSHN 23
2.1.1.1. Những thông tin chung 23
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 24
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chủ yếu: 25
2.1.2.1. Chức năng: 25
2.1.2.2. Nhiệm vụ: 25
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 26
2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức: 26
2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 28
2.1.4. Đặc điểm và kết quả sản xuất kinh doanh: 30
2.1.4.1. Đặc điểm về sản phẩm: 30
2.1.4.2. Đặc điểm về thị trường: 30
2.1.4.3. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật 31
2.1.4.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 32
2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 34
2.2.1. Các nhân tố bên trong Công ty 34
2.2.1.1. Quan điểm của lãnh đạo Công ty về công ĐT và PT NNL 34
2.2.1.2. Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty 34
2.2.2. Các nhân tố bên ngoài Công ty 42
2.3. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 43
2.3.1. Bộ máy thực hiện công tác đào tạo và phát triển NNL 43
2.3.2. Các phương pháp đào tạo: 44
2.3.2.2. Luân chuyển, thuyên chuyển công việc: 45
2.3.2.3. Đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước: 45
2.3.2.4. Hội thảo, chuyên đề: 45
2.3.2.5. Bồi dưỡng nâng bậc lương: 46
2.3.2.6. Hoạt động tham quan: 46
2.3.2.7. Các cuộc thi về các kỹ năng xử lý các tình huống trong công việc: 47
2.3.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo: 49
2.3.3.3. Thực hiện chương trình đào tạo: 54
2.3.3.4. Chi phí đào tạo 58
2.3.3.5. Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên giảng dạy phục vụ cho công tác đào tạo 59
2.3.3.6. Đánh giá chương trình đào tạo 59
2.3.4. Bố trí, sử dụng lao động 63
2.3.4.1. Bố trí, sử dụng lao động trước đào tạo 63
2.3.4.2. Chế độ, chính sách khuyến khích cho người lao động đi đào tạo 71
2.3.4.3. Bố trí, sử dụng lao động sau đào tạo 72
2.3.5. Chính sách duy trì nguồn nhân lực tại Công ty 73
2.3.5.1. Chính sách về tiền lương 74
2.3.5.2. Các khuyến khích 74
2.3.5.3. Các phúc lợi 77
2.4. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDL ĐSHN giai đoạn 2002 - 2007 78
2.4.1. Thành tựu đạt được 78
2.4.2. Hạn chế 80
Ch­¬ng 3 85
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI 85
3.1. Định hướng đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 85
3.1.1. Chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty 85
3.1.1.1. Giai đoạn 2005 – 2010 85
3.1.1.2. Trước mắt nhiệm vụ 2007-2008 86
3.1.2. Nhu cầu đào tạo 86
3.1.3. Phương hướng đào tạo và phát triển NNL 87
3.2. Kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN 88
3.2.1. Sử dụng lao động hợp lý 88
3.2.2. Định hướng đào tạo và phát triển NNL của Công ty CPDVDLĐSHN từ nay đến năm 2010 89
3.2.2.1. Tuyển chọn nhân lực đối với một số vị trí Công ty còn thiếu hay đã có nhưng trình độ chưa đáp ứng yêu cầu công việc 90
3.2.2.2. Thực hiện kế hoạch đào tạo đối với một số lao động còn yếu về chuyên môn: 93
3.2.3. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo 94
3.2.4. Cụ thể hoá mục tiêu đào tạo 96
3.2.5. Hạch toán đầy đủ chi phí đào tạo, sử dụng hợp lý chi phí đào tạo 98
3.2.6. Hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo 99
3.2.7. Các biện pháp khác: 102

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015493 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement