Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By miumiu_iucun_92bg
#935816 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Tổng công ty Cơ điện –Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lê Văn Nam Lớp: QTNL49B MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC ............................................................................................................. 3 1.1. Một số khái niệm cơ bản ....................................................................................... 3 1.1.1. Nguồn nhân lực .................................................................................................... 3 1.1.2. Tuyển mộ .............................................................................................................. 3 1.1.3. Tuyển chọn ............................................................................................................ 3 1.2. Tuyển mộ ................................................................................................................ 3 1.2.1. Vai trò của tuyển mộ ............................................................................................. 3 1.2.2. Nguồn và phương pháp tuyển mộ ......................................................................... 5 1.2.3. Quá trình tuyển mộ ............................................................................................... 7 1.3. Tuyển chọn ........................................................................................................... 10 1.3.1. Vai trò của tuyển chọn ........................................................................................ 10 1.3.2. Quá trình tuyển chọn .......................................................................................... 11 1.4. Nguyên tắc tuyển dụng ........................................................................................ 14 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng .............................................. 16 1.5.1. Yếu tố thuộc môi trường bên trong ..................................................................... 16 1.5.2. Yếu tố thuộc môi trường bên ngoài ................................................................... 18 1.6. Sự cần thiết hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực .................................... 18 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN-XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY LỢI ................................................................................... 20 2.1. Một số đặc điểm của Tổng công ty Cơ điện – Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi có ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng ............................................. 20 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Tổng Công ty .............................................. 20 2.1.2. Tổ chức bộ máy Tổng Công ty ............................................................................ 21 2.1.3. Lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh của Công ty ................................. 24
Một doanh nghiệp chỉ có thể phát triển và đi lên khi có đội ngũ cán bộ với đủ các yếu tố cần thiết về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm… vì thế khâu tuyển dụng là vô cùng quan trọng, có thể nói đó là một trong những công tác cơ bản nhất xây dựng nên một doanh nghiệp phát triển bền vững . Nhưng trên thực tế, công tác tuyển dụng vẫn chưa được chú ý sát sao đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước, đôi khi họ còn coi nhẹ việc tuyển dụng nhân lực và làm không đúng quy trình… Cho nên một số các doanh nghiệp đã phải bỏ ra kinh phí lớn để thực hiện đào tạo lại nhân viên từ đầu.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement