Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#934363 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Giải pháp nâng cao hiệu quả tài trợ xuất nhập khẩu theo cách thanh toán tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT INCAS : Hệ thống ngõn hàng cụng thương hiện đại L/C : Thư tớn dụng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NK : Nhập khẩu QHTT : Quá hạn thanh toán SWIGT : Tổ chức viễn thĩng tài chính quốc tế toàn cầu TDCT : Tớn dụng chứng từ TTQT : Thanh toán quốc tế USD : Đô la Mỹ VietinbanK : Ngân hàng thương mại cổ phần Cụng thương Việt Nam VND : Việt nam đồng XK : Xuất khẩu XNK : Xuất nhập khẩu
Với mong muốn phát triển và hoà nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam coi hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) là một trong những công cụ hữu hiệu nhất. Bởi vậy, trong những năm gần đây, Việt Nam luôn nỗ lực đẩy mạnh hoạt động XNK của quốc gia, chính sách độc quyền của nhà nước về ngoại thương được bãi bỏ, giảm mạnh việc q uản lý theo hạn ngạch, thu hẹp tối thiểu diện mặt hàng cấm nhập, cấm xuất và tinh giản các thủ tục trong XNK của Việt Nam ngày càng nhiều. Sự thiếu hụt về vốn, sự hạn chế về trình độ, kinh nghiệm kinh doanh trong thương mại quốc tế chính là những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào thị trường toàn cầu.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement