Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huyentran080789
#932619 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] TÌM HIỂU VỀ TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI
2 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI I. Tỷ giá hối đoái. 1. Định nghĩa tỷ giá hối đoái. Đối với những giao dịch trong nước, chúng ta thanh toán với nhau bằng đồng nội tệ, nhưng khi giao thương với nước ngoài, ví dụ như Mỹ, chúng ta không thể dùng tiền đồng để thanh toán vì họ muốn chúng ta trả bằng đô la Mỹ. Như vậy, một vấn đề được đặt ra là chúng ta cần bao nhiêu tiền đồng để đổi lấy một đô la Mỹ. Khi đó, chúng ta phải quan tâm đến một khái niệm: đó là tỷ giá hối đoái. Hiện nay trên thế giới, có nhiều cách định nghĩa về tỷ giá hối đoái. Karl Mark là người đầu tiên đưa ra khái niệm tỷ giá hối đoái. Trong bộ “Tư bản” (1858) ông viết : “Tỷ giá hối đoái là một phạm trù kinh tế lịch sử, gắn với giai đoạn phát triển sản xuất của xã hội, tính chất, cường độ tác động của nó phụ thuộc vào trình độ phát triển thị trường và các giai đoạn cụ thể trong lưu thông tiền tệ thế giới”. Đây là một khái niệm phức tạp mang nặng tính lý luận nhưng cũng đã thể hiện được phần nào tính lịch sử cũng như sự vận động của tỷ giá. Sau Mark, tỷ giá hối đoái đã được hiểu đơn giản hơn. Theo Mankiw, tỷ giá hối đoái giữa hai quốc gia là giá cả mà tại đó người dân của các quốc gia này giao dịch với nhau. “The exchange rate between two countries is the price at which residents of those countries trade with each other”. Trong Dictionary of banking terms, Thomas P. Fitch định nghĩa: Tỷ giá hối đoái là giá chuyển đổi một đồng tiền này sang một đồng tiền khác “Exchange rate is conversion price for exchange one curency for another”. Theo Frederic S. Miskhin: The Economics of Money, Banking and Financial Markets: Giá của một đồng tiền được biểu thị bằng một đồng tiền khác “The price of one
Đối với những giao dịch trong nước, chúng ta thanh toán với nhau bằng đồng nội tệ, nhưng khi giao thương với nước ngoài, ví dụ như Mỹ, chúng ta không thể dùng tiền đồng để thanh toán vì họ muốn chúng ta trả bằng đô la Mỹ. Như vậy, một vấn đề được đặt ra là chúng ta cần bao nhiêu tiền đồng để đổi lấy một đô la Mỹ. Khi đó, chúng ta phải quan tâm đến một khái niệm: đó là tỷ giá hối đoái.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement