Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dmhoa77
#932073 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại - ĐH Kinh tế Quốc dân
MỤC LỤC
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
2. Kế toán bán hàng
3. Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại
4. Kế toán doanh thu bán hàng
5. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và chiết khấu thanh toán
6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại
Tham gia đóng góp
Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại
Đặc điểm nền kinh tế thị trường Việt Nam.
Kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hoá là hai hình thức tổ chức kinh tế xã hội đã tồn tại
trong lịch sử. Trong nền kinh tế tự nhiên, người sản xuất cũng đồng thời là người tiêu
dùng, các quan hệ kinh tế đều mang hình thái hiện vật, bước sang nền kinh tế thị trường,
mục đích của sản xuất là trao đổi ( để bán), sản xuất là để thoả mãn nhu cầu ngày càng
cao của thị trường. Chính nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đã làm hình thành động
lực mạnh mẽ cho sự phát triển của sản xuất hàng hoá. Trong nền kinh tế hàng hoá do xã
hội ngày càng phát triển quan hệ hàng hoá, tiền tệ ngày càng mở rộng cho nên sản phẩm
hàng hoá ngày càng phong phú và đa dạng góp phần giao lưu văn hoá giữa các vùng và
các địa phương.
Dung lượng thị trường và cơ cấu thị trường được mở rộng và hoàn thiện hơn. Mọi quan
hệ kinh tế trong xã hội được tiền tệ hoá. Hàng hoá không chỉ bao gồm những sản phẩm
đầu ra của sản xuất mà còn bao hàm cả các yếu tố đầu vào của sản xuất.
Trong nền kinh tế thị trường, người ta tự do mua và bán, hàng hóa. Trong đó người mua
chọn người bán ,người bán tìm người mua họ gặp nhau ở giá cả thị trường. Giá cả thị
trường vừa là sự biểu hiện bằng tiền của giá thị trường và chịu sự tác động của quan
hệ cạnh tranh và quan hệ cung cầu hàng hoá và dịch vụ. Kinh tế thị trường tạo ra môi
trường tự do dân chủ trong kinh doanh, bảo vệ lợi ích chính đáng cuả người tiêu dùng.
Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh thương mại nối liền giữa sản xuất
với tiêu dùng.Dòng vận động của hàng hoá qua khâu thương mại để tiếp tục cho sản
xuất hay tiêu dùng cá nhân. ở vị trí cấu thành của tái sản xuất, kinh doanh thương mại
được coi như hệ thống dẫn lưu đảm bảo tính liên tục của quá trình sản xuất. Khâu này
nếu bị ách tắc sẽ dẫn đến khủng hoảng của sản xuất và tiêu dùng.
Kinh doanh thương mại thu hút trí lực và tiền của các nhà đầu tư để đem lại lợi nhuận.
Kinh doanh thương mại có đặc thù riêng của nó, đó là quy luật hàng hoá vận động từ
nơi giá thấp đến nơi giá cao, quy luật mua rẻ bán đắt, quy luật mua của người có hàng
hoá bán cho người cần. Kinh doanh thương mại là điều kiện tiền đề để thúc đẩy sản xuất
hàng hoá phát triển. Qua hoạt động mua bán tạo ra động lực kích thích đối với người sản
xuất, thúc đẩy phân công lao động xã hội, tổ chức tái sản xuất hình thành nên các vùng
chuyên môn hoá sản xuất hàng hoá. Thương mại đầu vào đảm bảo tính liên tục của quá
trình sản xuất. Thương mại đầu ra quy định tốc độ và quy mô tái sản xuất mở rộng của
doanh nghiệp.Kinh doanh thương mại kích thích nhu cầu và luôn tạo ra nhu cầu mới, thương mại làm
nhu cầu trên thị trường trung thực với nhu cầu, mặt khác nó làm bộc lộ tính đa dạng và
phong phú của nhu cầu.
Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại.
Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động lưu thông phân phối hàng hoá trên thị
trường buôn bán hàng hoá của từng quốc gia riêng biệt hay giữa các quốc gia với nhau
. Nội thươnglà lĩnh vực hoạt động thương mại trong từng nước , thực hiện quá trình lưu
chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất , nhập khẩu tới nơi tiêu dùng . Hoạt động thương mại
có đặc điểm chủ yếu sau :
- Lưuchuyển hàng hoá trong kinh doanh thương mại bao gồm hai giai đoạn : Mua hàng
và bán hàng qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng .
- Đối tượng kinh doanh thương mại là các loại hàng hoá phân theo từng nghành hàng :
+Hàng vật tư , thiết bị (tư liệu sản xuất – kinh doanh );
+ Hàng công nghệ phẩm tiêu dùng ;
+ Hàng lương thực , thực phẩm chế biến.
-Quá trình lưu chuyển hàng hoá được thực hiện theo hai cách bán buôn và bán
lẻ , trong đó : Bán buôn là bán hàng hoá cho các tổ chức bán lẻ tổ chức xản xuất , kinh
doanh , dịch vụ hay các đơn vị xuất khẩu để tiếp tục quá trình lưu chuyển của hàng ;
bán lẻ là bán hàng cho người tiêu dùng cuối cùng .
Bán buôn hàng hoá và bán lẻ hàng hoá có thể thực hiện bằng nhiêù hình thức : bán thẳng
, bán qua kho trực tiếp, gửi bán qua đơn vị đại lý , ký gửi , bán trả góp, hàng đổi hàng ...
Tổ chức đơn vị kinh doanh thương mại có thể theo một trong các mô hình : Tổ chức bán
buôn , tổ chức bán lẻ ; chuyên doanh hay kinh doanh tổng hợp ; hay chuyên môi giới
... ở các quy mô tổ chức: Quầy,cửa hàng , công ty , tổng công ty...và thuộc mọi thành
phần kinh tế kinh doanh trong lĩnh vực thương mại .
Trong kinh doanh thương mại nói chung và hoạt động nội thương nói riêng , cần xuất
phát từ đặc điểm quan hệ thương mại và thế kinh doanh với các bạn hàng để tìm phương
thức giao dịch , mua , bán thích hợp đem lại cho đơn vị lợi ích lớn nhất .
Thương mại là khâu trung gian nối liền giữa sản suất với tiêu dùng. Hoạt động thương
mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân làm phát sinh
quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với nhau hay giữa thương nhân với các bên
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1036484 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement