Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Napier
#931091 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà
2 lắp, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán, vì chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế gắn liền với hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường thì điều kiện để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển được là doanh nghiệp phải tối đa hóa lợi nhuận, muốn vậy thì một trong những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho các doanh nghiệp xây lắp là nhiệm vụ là hạ giá thành sản phẩm xây lắp, để thực hiện nhiệm vụ đó, công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp đóng vai trò quan trọng. Như vậy việc tiết kiệm chi phí để hạ giá thành sản phẩm là điều vô cùng quan trọng, là mục tiêu sống còn đối với tất cả các doanh nghiệp. Nhận thức tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà, qua quá trình tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán của Công ty tại phòng kế toán, em đã quết định chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà”. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm đối với một số công trình xây dựng cơ bản của Công ty, đề xuất một số biện pháp tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành thực tế công trình, tăng lợi nhuận cho Công ty. 2.2 Mục tiêu cụ thể * Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong lĩnh vực xây dựng. * Phân tích thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hồng Hà.
Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, nhiều nguồn vốn khác nhau đã và đang được huy động đầu tư cho tất cả các nghành: công nghiệp, nông nghiệp, GTVT, XDCB…, bộ mặt của đất nước đang thay đổi từng ngày, từng giờ bởi việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng diễn ra nhanh chóng. Một trong những nghành phát triển nhanh và mạnh là nghành xây dựng cơ bản.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement