Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Henrick
#930391 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác Kế toán trong đơn vị
Báo cáo tổng hợp Khoa kế toán - Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân SV: Nguyễn Thị Ngần - Lớp KT1 2 Báo cáo tổng hợp của em gồm những nội dung sau : Phần I Đặc điểm và tình hình hoạt động sản suất kinh doanh của công ty Cổ phần Giầy Cẩm Bình; Phần II: Tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác Kế toán trong đơn vị; P h ầ n I I I : M ộ t s ố đ ề x u ấ t n h ằ m h o à n t h i ệ n c ô n g t á c K ế t o á n t ạ i c ô n g t y ;
Ngày nay trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nền kinh tế nước ta với chính sách mở của đã thu hút được các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, tạo ra động lực thúc đẩy tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế. Nền kinh tế thị trường vừa tạo ra nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều thách thức. Một doanh nghiệp muốn tồn tại phải đứng vững, phải tự chủ trong hoạt động sản suất kinh doanh của mình từ việc đầu tư vốn, tổ chức sản suất đến việc tiêu thụ sản phẩm.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement