Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lilo_style36
#926472 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của Công ty TNHH Kỹ thuật vật tư thiết bị điện Hà Nội
2 . 2 M ụ c t i ê u .............................................................................................................. 52 2.2.1 Một số mục tiêu chung đến năm 2015 ......................................................... 52 2.2.2 Cơ cấu sản lượng ........................................................................................ 53 2.2.3 Về cơ cấu các công trình trong thi công xây lắp ......................................... 53 2.2.4 Về cơ cấu địa bàn hoạt động ....................................................................... 53 2.3 Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty TNHH kỹ thuật vật tư thiết bị điện Hà Nội ............................................................................................... 53 2.3.1 Xây dựng chiến lược đấu thầu tổng hợp ..................................................... 53 2.3.2 Nâng cao năng lực tài chính ....................................................................... 57 2.3.3 Kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện ............................................................ 59 2.3.4 Hoàn thiện công tác tính giá ....................................................................... 63 2 . 3 . 5 K h a i t h á c v à s ủ d ụ n g h i ệ u q u ả m á y m ó c t h i ế t b ị ............................................. 64 2.3.6 Đẩy mạnh công tác Marketing trong đấu thầu xây lắp ............................... 68 2.4. Kiến nghị đối với Nhà nước, Bộ xây dựng, Bộ kế hoạch đầu tư và với doanh nghiệp mời thầu. ............................................................................................. 69 KẾT LUẬN ................................................................................................................. 71 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Đấu thầu là một cuộc thi để lựa chọn ra nhà thầu có mức giá hợp lý nhất, hoạt động đấu thầu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công. Ở Việt Nam, đấu thầu xuất hiện muộn hơn so với các nước khác nhưng nó đã nhanh chóng phát huy được vai trò đối với người mua, người bán và đối với nền kinh tế.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement