Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phuongkutehot_shockchanh
#925594 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: [Free] Quản Trị hoạt động bán hàng tại Công ty TNHH LD Ôtô Hoà Bình
Chuyên đề: Quản trị bán hàng QTKDTHK22.05 Nguyễn Công Hải MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................ 1 Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH LD Ô TÔ HỒ BÌNH .................. 3 1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty .......................................................... 3 2. Cơ cấu tổ chức Bộ máy của Công ty ....................................................................... 5 2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy Ban lãnh đạo Công ty ....................................................... 5 3. Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận trong Công ty ....................................... 5 3.1 Ban giám đốc ........................................................................................................ 5 3.2 Các khối phòng ban .............................................................................................. 6 3.3 Các phân xưởng sản xuất ( nhập khẩu) ................................................................. 8 4 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty .......................................................................... 8 4.1. Chức năng. ........................................................................................................... 8 4.2. Nhiệm vụ ............................................................................................................. 8 5. Đặc điểm sản phẩm .................................................................................................. 8 6. Kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh cua công ty trong thời gian qua. ...... 10 Chương II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH LD Ô TÔ HỒ BÌNH ................................................................................................... 13 I. Thực trạng về công tác quản trị hoạt động bán hàng cá nhân trong công ty và các đại lý. ............................................................................................................... 13 1 . H o ạ t đ ộ n g M a r k e t i n g v à c á c h o ạ t đ ộ n g k h u y ế n m ã i c ủ a C ô n g t y ( c ủ a đ ạ i l ý ) ........ 13 1.1. Tổ chức Marketing: ........................................................................................... 13 1.2. Các hoạt động Marketing và chính sách khuyến mãi ........................................ 13 1.2.1. Các hoạt động Marketing: ........................................................................... 13 1.2.2. Các hoạt động khuyến mãi cổ động: ........................................................... 13 2. Thực trạng về công tác quản trị bán hàng cá nhân của công ty và các đại lý .. 14 2.1. Tổ chức lực lượng bán hàng : ............................................................................ 14 2.1.1. Lãnh thổ hoạt động của lực lượng bán hàng của các đại lý: ....................... 14 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của lực lượng bán hàng của đại lý: .................................... 15 2.1.3. Nguồn lực của lực lượng bán hàng tại đại lý .............................................. 16 2.1.4. Quy mô và phân bổ nhân lực của lực lượng bán hàng ................................ 17 2.2. Đánh giá lực lượng bán hàng của Công ty: ....................................................... 18 2.2.1. Chỉ tiêu đánh giá: ........................................................................................ 18 2.2.2. Quá trình đánh giá nhân viên bán hàng: ..................................................... 18
Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, thì các Công ty, doanh nghiệp chịu sự tác động mạnh của môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt bởi “ Thương trường như chiến trường’’.Vậy muốn chiến thắng, các nhà lãnh đạo cần có một chiến lược kinh doanh khác biệt: cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, thị hiếu khách hàng và các dịch vụ kèm theo. Để đạt được hiệu quả kinh doanh các Công ty phải có cơ sở quản lý chặt chẽ, việc sử dụng tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả các loại tài sản, vật tư lao động, vốn Doanh nghiệp.
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By lele456
Hình đại diện của thành viên
By buitramanh309
#1009995 hi, mình rất cần tài liệu này nên xin ad gửi file mình Thank nhiều nhiều nha
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement