Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yeuoxtrondoi
#888988 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Vũ Thanh Thủy Lớp NH47B ĐHKTQD 2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại. - Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín giai đoạn 2006-2008. 4. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thống kê, so sánh, dự báo, phân tích tổng hợp, phân tích kinh tế, hệ thống hóa lý luận,... 5. Kết cấu của Chuyên đề: Ngoài Lời mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề được chia làm ba chương: Chương 1 . Tổng quan về tín dụng và chất lượng tín dụng của NHTM Chương 2 . Thực trạng chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chương 3 . Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement