Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yesterdaylove_quyen
#888354 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình hình thành và phát triển của một tổ chức, cơ cấu tổ chức đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều thay đổi và biến động, các tổ chức, các doanh nghiệp lớn, nhỏ càng cần chú ý đến cơ cấu tổ chức để có thể phát huy được hết những tiềm năng của mình. Với sự nhận thức về tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức của một doanh nghiệp và qua thời gian thực tập tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - một đơn vị sự nghiệp có thu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, em nhận thấy đây là một đề tài hay có thể đóng góp để xây dựng Trung tâm ngày càng tốt hơn. Vì vậy, em xin chọn đề tài “Hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển” để hoàn thành chuyên đề thực tập.
1. Mục đích nghiên cứu
- Tìm hiểu về mặt lý luận về tổ chức bộ máy quản lý nói chung
- Phân tích thực trạng bộ máy quản lý của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển
- Đưa ra giải pháp và kiến nghị để hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Trung tâm
2. Đối tượng nghiên cứu
- Là hình thức và nội dung của bộ máy quản lý
3. Phạm vi nghiên cứu
- Là bộ máy quản lý bao gồm các phòng ban bộ phận của Trung tâm Phụ nữ và phát triển
4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê
- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Kết cấu chuyên đề:

Chương 1: Lý luận chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
Chương 2: Thực trạng về cơ cấu bộ máy quản lý ở Trung tâm Phụ nữ và Phát triển
Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp để hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lý của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển
Do còn hạn chế về kinh nghiệm và kiến thức, chuyên đề có thể có một số điểm cần khắc phục. Rất mong được sự giúp đỡ của các thầy giáo, cô giáo để chuyên đề được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ

1.1. Một số khái niệm
1.1.1. Tổ chức và cơ cấu tổ chức
Tổ chức là một tập hợp các cá nhân riêng lẻ tương tác lẫn nhau, cùng làm việc hướng tới những mục tiêu chung và mối quan hệ làm việc của họ được xác định theo cơ cấu nhất định (Ducan, 1981).
Hay theo T.D. Mooney và A.C. Reiley thì tổ chức được định nghĩa như sau:
“Tổ chức là một hình thức tổ hợp của những người có mục đích chung. Một quần thể tổ chức muốn đạt được mục tiêu một cách có hiệu quả thì mỗi người làm một việc khác nhau, nhưng phải dựa trên nguyên tắc hiệp đồng hợp tác”.
Như vậy, tổ chức bao gồm nhiều nhiều cá nhân song phải có cùng mục tiêu và có tôn chỉ mục đích hoạt động. Đó có thể là một công ty, một cơ quan, một doanh nghiệp, một trung tâm nghiên cứu, v.v…
Cơ cấu tổ chức là sự phân chia tổ chức ra những bộ phận nhỏ theo các tiêu thức khác nhau, những bộ phận đó thực hiện từng chức năng riêng biệt của mình nhưng chúng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm phục vụ mục tiêu chung của tổ chức.
1.1.2. Bộ máy quản lý
1.1.2.1. Khái niệm và phân loại lao động quản lý
Xét theo quan điểm của lý thuyết hệ thống thì bất cứ một tổ chức nào cũng bao gồm hệ thống quản lý và hệ thống bị quản lý.
Với tư cách là chủ thể quản lý, bộ máy quản lý bao gồm các cán bộ, nhân viên có trình độ tác động vào đối tượng bị quản lý là các công nhân hay các lao động khác nhằm thống nhất hành động, đảm bảo mối quan hệ tương hỗ thống nhất mục đích công tác của tất cả các bộ phận thành viên trong tổ chức.

Bộ máy này có thể được xem như đầu não của một tổ chức và bao gồm những người gọi là lao động quản lý. Có thể phân chia lao động quản lý theo chức năng và theo vai trò của họ đối với việc thực hiện chức năng quản lý.
Theo chức năng: lao động quản lý được chia thành:
- Nhân viên quản lý kỹ thuật: Đây là những người có trình độ kỹ thuật, đã được đào tạo tại các trường kỹ thuật và được rèn luyện trên thực tế, được cấp trên có thẩm quyền thừa nhận bằng văn bản, đồng thời là người chỉ đạo trực tiếp hay trực tiếp làm công tác kỹ thuật trong xí nghiệp. Đó là Giám đốc, Phó giám đốc, quản đốc phụ trách kỹ thuật, Trưởng phó phòng ban kỹ thuật, các kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên các phòng ban.
- Nhân viên quản lý kinh tế: Là những người làm công tác lãnh đạo, tổ chức, quản lý các hoạt động kinh doanh của xí nghiệp, gồm: Giám đốc hay Phó giám đốc phụ trách kinh doanh, kế toán trưởng các bộ phận, nhân viên các phòng kế hoạch, thống kê, lao động - tiền lương…
- Nhân viên quản lý hành chính: Là những người làm công tác tổ chức, nhân sự, thi đua, khen thưởng, lái xe, bảo vệ thường trực, phòng cháy chữa cháy, tạp vụ, văn thư đánh máy, v.v…
Theo vai trò quản lý đối với việc thực hiện chức năng quản lý, lao động quản lý bao gồm:
- Cán bộ lãnh đạo: bao gồm giám đốc, phó giám đốc, quản đốc, phó quản đốc, trưởng, phó các phòng ban, v.v…Họ là những người trực tiếp thực hiện các công việc chủ yếu trong quá trình quản lý mà vấn đề cốt lõi là các quyết định quản lý và tổ chức thực hiện các quyết định đó.
- Các chuyên gia: bao gồm các cán bộ kinh tế, kỹ thuật viên, cán bộ thiết kế và công nghệ, những người cộng tác khoa học như nhà toán học, tâm lý học, xã hội học, v.v…Họ là những lao động quản lý không thực hiện chức năng lãnh đạo trực tiếp mà thực hiện các công việc chuyên môn.

- Nhân viên thực hành kỹ thuật: bao gồm các nhân viên làm công tác hạch toán và kiểm tra, các nhân viên làm công tác hành chính, các nhân viên làm công tác phục vụ. Nhiệm vụ của họ là thực hiện các thông tin ban đầu và xử lý chúng thành các bản, biểu, bản vẽ, lưu giữ tài liệu, chuẩn bị và giải quyết các thủ tục hành chính v.v…
Việc thực hiện các chức năng quản lý chỉ có thể diễn ra trôi chảy và đạt hiệu quả cao nếu như đạt được sự kết hợp hài hòa, thống nhất giữa các hoạt động của ba loại lao động quản lý đó.
Ngoài ra, lao động quản lý còn được phân loại theo các cấp:
- Quản trị cấp cao
- Quản trị cấp trung
- Quản trị cấp cơ sở
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Angel74
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement